Får man avskeda personal åt sin arbetsgivare?

FRÅGA
Är det lagligt eller olagligt att utföra en tjänst där man; Kontaktar en provanställd/anställd och meddelar att denne fått sparken/måste gå i Arbetsgivarens namn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som rör uppsägning och avsked finns i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) och den hittar du här.

I 8 – 10 §§ finns regler om det formella förfarande som arbetsgivaren ska följa vid en uppsägning och i 18 – 20 §§ finns reglerna som rör avsked. Endast en arbetsgivare kan med giltig verkan avsluta sin arbetstagares anställning. Beskedet om uppsägning eller avsked ska även lämnas till arbetstagaren personligen och beskedet ska vara skriftligt. Ett muntligt meddelande är i och för sig giltigt, men arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig för sitt lagbrott.

Mitt råd är att din arbetsgivare istället personligen lämnar det skriftliga beskedet till den anställde, eller, om det inte är möjligt, får beskedet istället sändas i rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress. Självklart ska övriga regler om förfarandet också iakttas. Sker inte uppsägningen/avskedet på ett korrekt vis enligt uppställda villkor i LAS har arbetstagaren möjlighet att kräva skadestånd av arbetsgivaren enligt 38 § samt eventuellt ogiltigförklara uppsägningen/avskedet. Det korrekta förfarandet är relativt enkelt att följa och det vore att ta onödiga risker genom att medvetet avvika från det.

Vänliga hälsningar,

Elin Rideg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1143)
2019-01-18 Turordningsreglerna
2019-01-12 Hur långt efter uppsägning kan jag yrka på ogiltigförklaring?
2019-01-11 Kan en arbetsgivare i förtid avsluta en visstidsanställning?
2019-01-10 Hur lång är min uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (64439)