Får man avskeda en person för att denne har varit sjuk under ett arbetstillfälle?

FRÅGA
Hej!Får man avskeda en person för att denne har varit sjuk under ett arbetstillfälle?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Avskedande eller uppsägning av tjänst kräver saklig grund
Generellt gäller att det krävs saklig grund för uppsägningen (7 § Lag om anställningsskydd). Det har ansetts att sjukdom som utgångspunkt inte utgör saklig grund för uppsägning. Enbart om sjukdomen är av sådan art att det påverkar den anställdes arbetsförmåga till den grad att personen inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren eller tjänsten, kan det anses utgöra saklig grund. Vanligen krävs även att sjukdomen, och därav följande nedsättning av arbetsförmåga, är varaktig.

Det kan dock påpekas att vissa fall av olovlig frånvaro har kunnat utgöra grund för avsked, men enbart om frånvaron har lett till särskilt allvarliga konsekvenser samt att den anställde anses avsakna ansvarskänsla. Detta kan exempelvis vara fallet i tjänster där den anställde vårdar eller utövar tillsyn över någon i sin tjänst, där utevaro från arbetet kan få allvarliga konsekvenser för den personen. Normalt bör dock sjukdom inte räknas som olovlig frånvaro.

Särskilt för avskedande gäller att det krävs att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § Lag om anställningsskydd). Det ställs högre krav på att kunna avskeda någon (där grovt åsidosättande krävs) än för att kunna säga upp någon (där saklig grund krävs). Sannolikt kan därför sjukdom under ett arbetstillfälle inte leda till att personen kan avskedas, men eftersom jag inte vet mer om omständigheterna i det enskilda fallet kan jag inte ge annat än generella riktlinjer att gå på.

Hoppas att svaret var till hjälp!

Vänliga hälsningar

Josefine Björling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1603)
2020-09-28 Kan jag välja vilka jag vill återanställa i ett litet aktiebolag?
2020-09-28 Uppsägning under provanställning
2020-09-26 Får arbetsgivaren ha en uppsägningstid under provanställningen?
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (84484)