Uppehållstillstånd p g a giftermål

2020-08-26 i Migrationsrätt
FRÅGA
Jag är svensk medborgare och vill gifta sig med en rysk medborgare, min fråga är om min partner kan stanna hos mig efter att vi har gift oss? Eller finns det någon särskild anledning till att de kommer att behöva lämna Sverige och i så fall varför och hur länge.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt min tolkning av din fråga undrar du om din partner får automatiskt uppehållstillstånd om ni är gifta.

I Utlänningslagen (UtlL) finns regler stadgade om uppehållstillstånd.

Huvudregeln är att en make har rätt till uppehållstillstånd om han/hon åberopar anknytning till någon som är bosatt eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige (5 kap. 3 § 1 st. 1 p. UtlL). Detta gäller inte om den sökande gjort sig skyldig till brott, lämnat oriktiga uppgifter eller om äktenskapet endast är för skens skull (5 kap. 17-17b § UtlL).

Uppehållstillståndet ges inte automatiskt genom giftermål, det måste ändå ske en prövning. Personen måste alltså göra en ansökan, och den måste i regel godkännas innan han/hon reser in i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får i regel inte bifallas efter inresan (5 kap. 18 § UtlL).

Jag råder dig att kontakta Migrationsverket för mer ingående svar på dina frågor gällande uppehållstillstånd. Svenska myndigheter har enligt 6 § förvaltningslagen en serviceskyldighet vilken innebär att de ska lämna råd, upplysningar, vägledning och liknande hjälp till enskilda. Du kan även läsa mer om detta här på migrationsverkets hemsida.

Som svar på din fråga måste man alltså ansöka om uppehållstillstånd oavsett, det ges inte automatiskt för att man är gift med en svensk medborgare. I regel har make/maka rätt att få ett uppehållstillstånd, men vederbörande måste ansöka om det.

Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Med vänliga hälsningar

Minela Kurjakovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1154)
2021-04-10 Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?
2021-04-04 Karenstid vid ansökan om svenskt medborgarskap
2021-04-04 Hur uppfyller jag försörjningskravet som student?
2021-03-31 Kan ett strafföreläggande påverka chansen att få permanent uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (91063)