Uppehållstillstånd p g a giftermål

Jag är svensk medborgare och vill gifta sig med en rysk medborgare, min fråga är om min partner kan stanna hos mig efter att vi har gift oss? Eller finns det någon särskild anledning till att de kommer att behöva lämna Sverige och i så fall varför och hur länge.

Lawline svarar


Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Enligt min tolkning av din fråga undrar du om din partner får automatiskt uppehållstillstånd om ni är gifta.

I Utlänningslagen (UtlL) finns regler stadgade om uppehållstillstånd.

Huvudregeln är att en make har rätt till uppehållstillstånd om han/hon åberopar anknytning till någon som är bosatt eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige (5 kap. 3 § 1 st. 1 p. UtlL). Detta gäller inte om den sökande gjort sig skyldig till brott, lämnat oriktiga uppgifter eller om äktenskapet endast är för skens skull (5 kap. 17-17b § UtlL).

Uppehållstillståndet ges inte automatiskt genom giftermål, det måste ändå ske en prövning. Personen måste alltså göra en ansökan, och den måste i regel godkännas innan han/hon reser in i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får i regel inte bifallas efter inresan (5 kap. 18 § UtlL).

Jag råder dig att kontakta Migrationsverket för mer ingående svar på dina frågor gällande uppehållstillstånd. Svenska myndigheter har enligt 6 § förvaltningslagen en serviceskyldighet vilken innebär att de ska lämna råd, upplysningar, vägledning och liknande hjälp till enskilda. Du kan även läsa mer om detta här på migrationsverkets hemsida.

Som svar på din fråga måste man alltså ansöka om uppehållstillstånd oavsett, det ges inte automatiskt för att man är gift med en svensk medborgare. I regel har make/maka rätt att få ett uppehållstillstånd, men vederbörande måste ansöka om det.

Hoppas du fick svar på din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Med vänliga hälsningar


Minella KurjakovicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”