Får man ärva efter sin svärförälder när ens make har gått bort?

En åldrig vän till mig som är änkling har bara ett barn, en vuxen son, som förstås ärver allt. Sonen är i 50 årsåldern och ganska nyligen gift men inga barn. Nu har sonen drabbats av en obotlig sjukdom så det verkar som om han kommer att avlida innan fadern har nått livets slut.

Min fråga är: Får sonens hustru ärva min vän änklingen, om sonen dör före fadern?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Arvsordningen

Det är utformningen av arvsordningen som bestämmer vem som ärver vem. I Sverige består arvsordningen av tre arvsklasser och regleras i Ärvdabalk, hädanefter förkortat ÄB.

Första arvsklassen ärver först och utgörs av barn till den avlidne, dessa kallas för bröstarvingar. Är en bröstarvinge avliden så är det barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare som ärver. Om det inte finns några arvsberättigade i första arvsklassen så går arvet vidare till andra arvsklassen. 2 kap. 1 § ÄB.

Andra arvsklassen består av föräldrar, syskon, halvsyskon och syskonbarn till arvlåtaren. Om det inte finns någon arvinge i första eller andra arvsklassen så går arvet vidare till tredje arvsklassen. 2 kap. 2 § ÄB.

Tredje arvsklassen består av farföräldrar, morföräldrar och syskon till den avlidnes föräldrar. 2 kap. 3 § ÄB.

Andra släktingar än ovan nämnda ärver inte. 2 kap. 4 § ÄB. Saknas arvsberättigade släktingar efter den avlidne så går arvet istället till allmänna arvsfonden. 5 kap. 1 § ÄB.

Det finns också regler om makesarv vilket innebär att den som är gift med arvlåtaren vid dennes död ärver före övriga arvsberättigade släktingar. När den efterlevande maken sedan dör så får den först avlidnes släktingar i första och andra arvsklassen en kvot ur den sist avlidnes kvarlåtenskap som arv efter den först avlidne. 3 kap. ÄB


Din fråga

I relation till din vän så tillhör inte sonens hustru någon av dom tre arvsklasserna, hon är inte heller gift med din vän och är därför inte heller berättigad till makesarv. Det enda sättet på vilket hon kan ärva din vän är ifall denne upprättar ett testamente till förmån för henne enligt reglerna i 10 kap. ÄB.

Hoppas du fick svar på din fråga! Du är välkommen att höra av dig igen om du har fler frågor.

Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo