Får man använda polisgrepp för att få med sitt barn?

2021-10-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Har man som förälder rätt att med fysisk kraft, tex polisgrepp försöka få sin ungdom att följa med trots att barnet ej har lust! Vart går gränsen för vad som är ok eller ej?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns tyvärr inget tydligt svar på din fråga. Rent tekniskt sett är alla brott i brottsbalken tillämpliga även på relationen mellan ett barn och dess förälder. Detta innebär t.ex att din beskrivna situation skulle kunna utgöra brottet ofredande (BrB 4:7). Dock skulle förmodligen många liknande situationer inte anses vara straffbara på grund av "social adekvans" - dvs att det är allmänt accepterat beteende och därmed inte brottsligt. Huruvida din beskrivna situation är social adekvat går inte att säga med säkerhet.

För att hjälpa till med gränsdragningen kan man ställa sig två frågor:

1. Skulle handlingen vara olaglig om jag begick den mot en främling istället för mitt barn?

2. Är handlingen socialt accepterad i Sverige och därmed undantagen på grund av social acceptans?

Jag hoppas det iallafall ger lite klarhet om än inte ett fulländat svar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Adam Winqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?