Får man anklaga personer för att var kriminella hur som helst?

FRÅGA
Får man kalla personer kriminella hur som helst utan att det finns något fog för det. Det handlar alltså om en person som säger att några är kriminella utan ha gjort något brottsligt över huvud taget.Det är en ren anklagelse utan minsta fakta
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Får man anklaga personer för att vara kriminella hur som helst?
Det korta svaret på den frågan är nej. Att utpeka någon som t.ex. brottslig eller att lämnar uppgifter som är ägnade att utsatta en person för andras missaktning kan vara brottsligt. Det är dock förutsatt att uppgiften lämnas till någon annan än den beskyllde, dvs. det krävs någon form av spridning. Den som gör sig skyldig till detta kan dömas för förtal till böter (5 kap. 1 § första stycket brottsbalken).

Ibland kan det dock anses försvarligt med hänsyn till omständigheterna att uttala sig på ett visst sätt. Om det skulle anses försvarligt att lämna uppgifter sådana uppgifter och man kan visa att uppgiften antingen är sann eller att man hade skälig grund för den, så ska den personen inte dömas till ansvar (5 kap. 1 § andra stycket brottsbalken).

Vad gäller i just ert fall kan jag inte med säkerhet svara på. Men generellt så får man inte anklaga personer för att vara kriminella hur som helst eller sprida sådana uppgifter utan något som helst fog för det. Om det skulle tas upp i en rättegång är det domstolen som avgör om det beteendet kan utgöra brottet förtal eller inte.

Brottet förolämpning
Om det istället rör sig om att personen enbart riktar en beskyllning eller ett nedsättande uttalande mot någon annan, skulle det kunna handla om brottet förolämpning. Då måste gärningen ha varit ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Skillnaden i jämförelse med förtal är att vid förolämpning lämnas meddelandet direkt till offret. Påföljden för förolämpning är också böter (5 kap. 3 § brottsbalken).

Hoppas du har fått svar på dina frågor!
Med vänliga hälsningar,

Fanny Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1182)
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?
2021-04-03 Kränkande SMS

Alla besvarade frågor (91191)