FrågaFAMILJERÄTTAdoption29/03/2022

Får man adoptera en vuxen släkting?

Kan jag adoptera min vuxna systerdotter? Jag kommer inte skaffa egna barn och jag vill att hon ska ärva mig, få ta del av pensionsförsäkring mm.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Din fråga rör adoption vilket innebär att föräldrabalken (FB) blir tillämplig.

Är vuxenadoption möjligt?

Att adoptera en annan vuxen person är möjligt. För att man ska få adoptera någon som fyllt 18 år krävs dock att det finns särskild anledning med hänsyn till förhållandet mellan de två personerna, samt att adoptionen i övrigt är lämplig (4 kap. 4 § stycke 1 FB).

För att du ska få adoptera din systerdotter krävs m.a.o. att det finns särskild anledning till adoptionen med hänsyn till er relation.

När man bedömer om det finns särskild anledning tittar man särskilt på om den som söker adoption uppfostrat den som ska adopteras, eller om adoptionen syftar till att bekräfta en relation som motsvarar förälder-barn-relation (4 kap. 4 § stycke 2 FB). Jag tolkar din fråga som att det inte finns en sådan relation mellan dig och din systerdotter, utan att adoptionen snarare har ett praktiskt syfte.

Domstolen har i ett tidigare rättsfall gett avslag när en man sökt om adoption för att hans systerson skulle få ärva honom. Domstolen menade i det fallet att adoptionens syfte inte var att befästa en nära relation (NJA 1986 s. 604). Eftersom din situation i mångt och mycket verkar stämma överens med rättsfallet, är det inte otroligt att domstolen hade gjort samma bedömning i ditt fall.

Min slutsats

Mot bakgrund av att du inte uppger att det skulle finnas något annat syfte med adoptionen annat än att underlätta arvsfördelningen och andra ekonomiska frågor, är min slutsats att du med största sannolikhet inte hade fått adoptionen beviljad.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor och funderingar. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Lawline igen!

Vänligen,

Cornelia AebeloeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000