Får makens dyra fritidsintresse undantas från bodelningen?

2017-08-14 i Bodelning
FRÅGA
Min man har ett dyrt intresse och har köpt prylar till detta intresse för över 100 000 kr, kanske närmare 200 000. Jag har inte varit så positiv till det men han har försvarat det med att vi kan hyra ut delar av utrustningen och på så sätt få in extra inkomst, något vi dock inte gjort (än). Han är alltså den enda som nyttjat prylarna. Hur blir det vid en ev skilsmässa och bodelning? Han har hintat om att han vill behålla allt själv eftersom det är hans saker, men räknas verkligen detta till personliga föremål? Kläder brukar tas upp som exempel men jag tycker inte riktigt det kan jämföras?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid en eventuell skilsmässa och bodelning ska makarna dela lika på allt giftorättsgods. Giftorättsgods är all egendom som inte har gjorts till enskild egendom genom exempelvis testamente eller äktenskapsförord. Det finns dock en bestämmelse i 10 kap 2 § äktenskapsbalken som säger att makar får undanta vissa föremål från denna bodelning, trots att de utgör giftorättsgods. Den egendom som får tas undan är "kläder och andra föremål som maken har uteslutande för personligt bruk". Om den ena maken är död gäller denna rätt endast för den efterlevande maken. Maken som undantar egendom får dessutom bara göra detta i "skälig omfattning".

I ert fall räknas utrustningen/egendomen som giftorättsgods eftersom jag utgår ifrån att ni inte har gjort den till enskild egendom på något sätt. Som jag nämnde tidigare ska giftorättsgods som huvudregel delas lika på vid en bodelning. Undantagsregeln tillåter dock att din man undantar kläder och föremål som han har uteslutande för personligt bruk, i skälig omfattning. Det behöver med andra ord inte handla om endast kläder utan kan vara den typ av utrustning du nämner i din fråga, detta då det verkar vara ett fritidsintresse som endast din man använder sig av.

Det som kan bli problematiskt när din man vill undanta denna egendom är att det endast får göras i skälig omfattning. Vad "skälig omfattning" innebär beror på hur stora tillgångar makarna har i övrigt. Om det exempelvis är två väldigt rika makar som ska bodela kanske 150 000 kr inte är särskilt mycket i förhållande till resterande egendom, då skulle egendomen kunna undantas utan att det skulle ses som oskäligt. Om det istället rör sig om två makar med lite mindre tillgångar kanske 150 000 kr är en stor summa i förhållande till resten. I detta fall kan utrustningen inte undantas i sin helhet eftersom det inte skulle vara en skälig omfattning, istället kanske 20 000 kr ses som skäligt och får undantas.

Sammanfattningsvis skulle den utrustning du nämner kunna undantas vid en eventuell bodelning, trots att det utgör giftorättsgods. Det behöver inte vara kläder utan kan vara andra typer av föremål, det viktiga är att det endast är för den ena makens personliga bruk. Egendom får endast undantas i "skälig omfattning". Vad detta innebär beror på makarnas ekonomiska förhållanden och det går inte att säga en generell summa som alltid får/inte får undantas.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2830)
2021-07-28 hur mycket ska man köpa ut sin sambo för vid kortvarig samboförhållande?
2021-07-26 Bodelning med internationella egendomar
2021-07-20 Kan en bodelning klandras om den ena partens psykiska ohälsa utnyttjades?
2021-07-18 Hur går en bodelning till när ett samboförhållande upphör?

Alla besvarade frågor (94275)