Får läraren låsa in elever?

FRÅGA
Hej jag undrar om en lärare i grundskolan får låsa in en elev under rasten i klassrummet
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga!

I Sveriges grundlag står att var och en är skyddad mot frihetsberövanden från den offentliga makten (2:8 Regeringsformen). Denna rättighet kan bara inskränkas genom lag (2:20 Regeringsformen punkt 3). Det finns ingen lag som ger en lärare rätt att låsa in en elev, och läraren kan bli fälld för olaga frihetsberövande (4:2 Brottsbalk, NJA 2009 s.776). En lärare får bara låsa in en elev om eleven har påbörjat ett brottsligt angrepp, och alltså är en fara för andra, eller om eleven är en fara för sig själv (24:1 pt 1 respektive 24:4 Brottsbalken).

Ebba Ekstrand
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1275)
2022-01-24 Hur många busringningar krävs för att utgöra ofredande?
2022-01-23 Vad gör man vid olaga hot?
2022-01-16 Hur många busringningar krävs det för att det ska vara brottsligt?
2022-01-16 Får man filma eller fota någon som blir misshandlad?

Alla besvarade frågor (98667)