Får Kronofogden utmäta enskild egendom?

FRÅGA
Hej!Min vän har skuldsanering och kommer inom snar framtid ärva pengar. Hen kommer naturligtvis att anmäla detta och få omprövning. Blev fundersam på vad detta betyder: I testamentet står det "Allt som genom detta testamente eller genom arv efter någon av oss tillfaller testamentstagare eller arvinge skall i äktenskap och samboförhållande utgöra dennes enskilda egendom. Detsamma gäller ev avkastning av vad som trätt i stället för sådan egendom. Därmed skall sådan egendom inte kunna ingå i testamentstagarens eller arvingens bodelning av något slag eller kunna bli föremål för övertaganderätt.Betyder det att ingen inklusive kronofogden inte får lov att ta pengarna/egendomen?Med vänlig hälsning Paula
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gällande vad Kronofogden får lov att utmäta för någons skulder regleras detta i Utsökningsbalken (1981:774), hädanefter refererad till som UB. Din fråga berör då huruvida en person som givits egendom med förbehållet att denne ska vara dennes enskilda egendom omfattas av vad vi kan kalla för "utmätningsförbud".

Får Kronofogden utmäta den enskilda egendomen?

Svaret på denna fråga är nej (5 kap. 5 § UB). Genom att egendomen gjorts enskild genom testamente med ett överlåtelseförbud så får Kronofogden inte utmäta den.

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll