Får kommuner förtala företag?

FRÅGA
Jag har blivit oense med en kund gällande deras beställning då jag var på Kundbesök hos dem (Tekniska kontoret, kommun) och nu har även kunden (Tekniska kontoret, kommun) mailat mig att denne har varit på stora möten med andra kommuner och informerat dem hur oseriöst mitt företag är samt har nu kunden mailat mig att han vet att jag blåst andra kunder i hans område dock är det lite lustiga här att jag har bara 2 kunder i detta område och jag hörde då av mig till den andra kunden för att höra om de känt sig blåsta vilket de inte hade gjort så min fråga har kommuner rätt att sprida falskheter till andra kommuner att mitt företag är oseriöst och att jag blåser mina kunder om det bara är så att min kund inte får exakt som denne vill i affären med mig?? är detta tal om förtal, kränkning eller annat brottsligt?? Tacksam för hjälp och tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förtal

Förhåller det sig så, att en person säger saker till andra för att du ska utsättas för missaktning eller för att du ska framstå som klandervärd, kan personen ha gjort sig skyldig till brottet "förtal" (5 kap. 1 § brottsbalken). Det kan i detta fall vara fråga om förtal.

Åtgärd

I de fall det förekommit ärekränkningsbrott, väcker åklagare endast åtal i särskilda fall. Alternativet är att du kan väcka tala såsom målsägande (5 kap. 5 § brottsbalken). Du bestämmer själv om du vill väcka åtal. Skulle du väcka åtal så har du bevisbördan, det vill säga att det är du som måste bevisa att personen har begått brottet. Det är viktigt att tänka på, att du riskerar att få betala rättegångskostnaderna om du förlorar målet.

Det finns alltid möjlighet att upprätta en polisanmälan.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (810)
2019-04-18 Kan den som blivit frikänd från sexuellt ofredande få skadestånd för ärekräkning?
2019-04-11 Fråga om förtal
2019-04-06 Vilket brott begår en person när den personen uppger osanningar om en annan person i en tredje persons vårdjournal?
2019-04-02 Gränsen för när falska påståenden blir brottsliga

Alla besvarade frågor (67937)