Får kommunen sätta upp en annan skylt på en stolpe som har en befintlig skylt för räddningsväg?

Vid en allmänhetens park där jag bor finns en c:a 1 meter hög stolpe med en skylt på där det står - "Räddningsväg får ej blockeras". Kommunen har nu satt dit en egen skylt, en ytterligare, på denna stolpe, min fråga är - får de göra det? Jag har för mig att jag lärde mig en gång i tiden att "utryckningsstolpar" av olika slag inte får användas av andra, till annan skyltning, än för/till de olika utryckningsverksamheterna de är till för.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Det finns ingen författning som uttryckligen bestämmer att en stolpe inte får förses med annan skylt om den redan är skyltad som räddningsväg.  Enligt gällande rätt ska en obebyggd tomt bland annat ordnas så att den tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon (plan- och bygglagen 8 kap. 9 § första stycket punkt tre).  Åtkomligheten kan försäkras genom att upprätta en räddningsväg. En räddningsväg ska vara skyltad (Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd avsnitt 5:721). För att uppfylla lagens syfte att tillgodose framkomlighet för utryckningsfordon är det rimligt att utgå i från att synligheten av skylten för räddningsvägen måste vara tydlig. Jag bedömer att syftet med framkomlighet kan uppfyllas trots att andra skyltar placeras på samma stolpe som skyltningen för räddningsvägen. Detta gäller förstås så länge skylten för räddningsvägen inte skyms av annan skyltning.  

För övrigt kan det förekomma särskilda detaljkrav för skyltningen av räddningsvägen enligt handlingsprogrammet av din kommuns räddningstjänst. Ett sådant handlingsprogram måste samtliga kommuner upprätta (3 kap. 3 och 8 § lagen om skydd mot olyckor). Du skulle även kunna kontakta din kommuns räddningstjänst som kan ge dig ytterligare råd om skyltningen av räddningsvägen.

Har du några ytterligare frågor? Tveka inte att kontakta oss på Lawline igen så hjälper vi dig!

Med vänlig hälsning,

Pontus Heino 

 


Pontus HeinoRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”