Får kommunen köpa bostadsrätter?

2017-06-05 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Är det möjligt för en kommun att förvärva en nyproducerad bostadsrättslägenhet för sociala ändamål utan att detta strider mot lagen om offentlig upphandling, bostadsrättslagen eller annan tillämplig lagstiftning?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det anses vara tillåtet för kommuner att förvärva bostadsrätter för exempelvis sociala ändamål och jag kommer nedan att förklara varför ett sådant förvärv varken strider mot lagen om offentlig upphandling (2016:1145) (LOU) eller bostadsrättslagen (BRL).

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling, som är till för att tillvarata konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen, reglerar vilka åtgärder en kommun måste vidta när de ska anskaffa anskaffa varor, tjänster m.m. Från lagen undantas dock förvärv av bostadsrätter, vilket innebär att kommunen inte behöver följa denna lag vid sådana förvärv (3 kap. 19 § första stycket LOU).

Bostadsrättslagen

Det strider inte heller mot bostadsrättslagen att kommuner förvärvar bostadsrätter. Tvärtom får inte kommuner - till skillnad från juridiska personer - vägras inträde i föreningen (2 kap. 4 § andra stycket BRL). Detta motiveras av att kommuner måste kunna säkra kommuninnevånarnas bostadsbehov.

Om en kommun sedan ska hyra ut bostadsrättslägenheten i andra hand behöver de vidare inte något tillstånd från styrelsen för att få göra detta (7 kap, 10 § andra stycket andra punkten BRL).

Kommunen har dock som medlem samma skyldigheter som andra medlemmar vad gäller iakttagande av sundhet, ordning och gott skick m.m.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1315)
2021-08-03 Får jag köpa knivar från ett annat land?
2021-07-31 Turistvisum i Sverige
2021-07-30 Krävs det tillstånd för värdepappersrörelse om man vill investera i finansiella instrument via ett AB?
2021-07-29 Vapenlicens LOB

Alla besvarade frågor (94603)