FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt04/06/2017

Får kommunen köpa bostadsrätter?

Är det möjligt för en kommun att förvärva en nyproducerad bostadsrättslägenhet för sociala ändamål utan att detta strider mot lagen om offentlig upphandling, bostadsrättslagen eller annan tillämplig lagstiftning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det anses vara tillåtet för kommuner att förvärva bostadsrätter för exempelvis sociala ändamål och jag kommer nedan att förklara varför ett sådant förvärv varken strider mot lagen om offentlig upphandling (2016:1145) (LOU) eller bostadsrättslagen (BRL).

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling, som är till för att tillvarata konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen, reglerar vilka åtgärder en kommun måste vidta när de ska anskaffa anskaffa varor, tjänster m.m. Från lagen undantas dock förvärv av bostadsrätter, vilket innebär att kommunen inte behöver följa denna lag vid sådana förvärv (3 kap. 19 § första stycket LOU).

Bostadsrättslagen

Det strider inte heller mot bostadsrättslagen att kommuner förvärvar bostadsrätter. Tvärtom får inte kommuner - till skillnad från juridiska personer - vägras inträde i föreningen (2 kap. 4 § andra stycket BRL). Detta motiveras av att kommuner måste kunna säkra kommuninnevånarnas bostadsbehov.

Om en kommun sedan ska hyra ut bostadsrättslägenheten i andra hand behöver de vidare inte något tillstånd från styrelsen för att få göra detta (7 kap, 10 § andra stycket andra punkten BRL).

Kommunen har dock som medlem samma skyldigheter som andra medlemmar vad gäller iakttagande av sundhet, ordning och gott skick m.m.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna HolmströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”