Får jag tillgodoräkna mig sammanlagd anställningstid, om jag bytt arbetsgivare under en kort period?

FRÅGA
HejHar varit anställd 10år på företaget bytte sen arbetsgivare i 2år och nu är jag tillbaka på mitt första arbete där ja va i 10år.Får ja tillgodoräkna dom första 10 åren vid uppsägningstid pga arbetsbrist.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör tillgodoräknande av anställningstid vid uppsägning kikar vi närmare på anställningsskyddslagen (LAS).

Nej, du kan inte tillgodoräkna dig de första 10 åren

Som en parentes vill jag inledningsvis kort nämna att turordningsreglerna är semidispositiva, och att annat därför kan framgå av ditt anställningsavtal eller ett kollektivavtal, om sådant finns på arbetsplatsen (2 § tredje stycket LAS).

Sett strikt till lagtexten har du däremot som regel inte rätt att tillgodoräkna dig den första anställningen, då man räknar sammanhängande anställningstid (22 § fjärde stycket LAS).

Ett undantagsfall är om du bytt arbetsgivare inom samma koncern, men det är inget du nämner (3 § första stycket LAS).

Mitt råd

Se över ditt anställningsavtal och eventuellt kollektivavtal och se om det finns några avvikande regler från lagens turordningsregler som kan gynna dig.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en trevlig dag!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82646)