Får jag ta med staket som jag själv installerat i flytt från hyresrätt?

2020-09-05 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag frågade min hyresvärd om jag fick sätta upp ett staket mellan den delen av huset som jag bor i och grannens tomtgräns, staketet sitter inte fast i huset eller i grannens staket, det fick jag göra. När jag nu ska flytta från lägenheten så säger hyresvärden att jag inte får ta med mig staketet (det är nedsatt med 3 st plintar i asfalten, hålen som blir har jag självklart för avsikt att återställa) utan att det tillhör honom enligt lag. Har han rätt eller får jag ta med mig planket som jag själv har byggt o bekostat? Mvh F
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret på din fråga är: Ja, när du flyttar få du ta med dig staketet som du själv, i egenskap av hyresgäst, har installerat i hyresrätten. Jag ska förklara varför det är på det sättet.

Föremål kan indelas i lös egendom och fast egendom. I jordabalken (JB) anges att fast egendom är jord, och att jorden i sin tur är indelad i fastigheter (1 kap 1 § JB). Motsatsvis kan konstateras att allt som inte är fast egendom är lös egendom. Det finns regler som kan förvandla lösa saker till fast egendom, genom att de under vissa omständigheter klassificeras som tillbehör till fastigheten. Reglerna om tillbehör till fastighet påverkar huruvida någon som inte är ägare till fastigheten får ta med sig föremål som denne installerat.

I lagen förklaras att alla föremål som finns på, och inom en fastighet, har olika klassificeringar. Inom gruppen fastighetstillbehör finns t.ex. byggnader, ledningar, staket och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk (2 kap 1 § andra stycket JB). Fastighetstillbehör blir fast egendom eftersom de klassificeras som del av fastigheten.

För att du ska få ta med dig staketet krävs att det inte blivit tillbehör till av fastigheten. Därför är det tur att det finns en undantagsregel som säger att när det är någon annan än fastighetsägaren som installerat, t.ex. ett staket, så blir det inte fastighetstillbehör förrän det kommit i samma ägares hand (2 kap 4 § JB). Detta innebär att när ägaren - alltså din hyresvärd - monterar ett staket blir det fastighetstillbehör, men när en hyresgäst gör det så fortsätter det vara lös egendom tills hyresgästen sålt staketet till ägaren.

Domstolen har i sin praxis uttalat att ett föremål kan bli tillbehör även när det inte är ägaren som tillfört saken ifråga. Så är fallet när föremålet är svårt att ta bort, tapeter t.ex, varför dessa kan komma att ses som tillbehör (NJA 2002 s. 561). Går föremålet emellertid lätt att separera från bostaden så ska den inte anses ha blivit del av fastigheten (NJA 1996 s. 693). Det låter som att staketet kommer att gå bra att avinstallera i ditt fall, därför ser jag inte att det kommer bli några problem för dig att ta med det i flytten. Staketet utgör därmed juridiskt sett lös egendom och är således inte hyresvärdens utan ditt.

Med vänliga hälsningar,

Linn Engdahl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1932)
2021-04-21 Vad gäller vid uppsägning av partiell uthyrning av lokal i andra hand?
2021-04-21 Laglig rätt för andrahandsuthyrning?
2021-04-20 Återbetalning av förstahandshyra då förhandlingsförordning finns
2021-04-19 Hur lång tid innan hyreshöjningen har hyresgästen rätt att få information?

Alla besvarade frågor (91415)