Får jag ta körkort om jag innehavt cannabis?

2020-09-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Jag ska presis ta mitt körkort och åkte på ett narkotika innehav 2,6 g cannabis men jag var negativ på analys, får jag ta mitt körkort ändå utan att det ska förstöra något?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om körkort och körkortstillstånd finns i körkortslagen. I 5 kap. körkortslagen finns det regler om när ett körkortstillstånd ska återkallas. När ett körkortstillstånd återkallas får man inte övningsköra eller ta körkort inom viss tid. Detta kallas för spärrtid. Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år (5 kap. 6 § körkortslagen).

Ett körkortstillstånd kan till exempel återkallas om den som övningskör inte bör ha körkort på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende (5 kap. 3 § punkten 5 körkortslagen). Regeln gäller till exempel när någon har gjort sig skyldig till rattfylleri eller brukat narkotika. Det är en bedömningsfråga om någon ska anses opålitlig i nykterhetshänseende. Det finns exempel på fall där enstaka bruk av narkotika inte ansågs tillräckligt för att återkalla ett körkort.

Du skriver i din fråga att du innehavt narkotika, men att analysen var negativ. Detta kommer troligtvis inte räcka för att återkalla ditt körkortstillstånd. Du kan i så fall fortsätta övningsköra och ta körkort som planerat. Om du tidigare gjort sig skyldig till exempelvis bruk av narkotika eller rattfylleri, så kan det påverka bedömningen.

Det är Transportsstyrelsen som beslutar i frågor om körkortstillstånd. Om du inte har hört något från Transportsstyrelsen, så kan du fortsätta övningsköra som vanligt.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Vänligen,

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1287)
2021-05-05 Har Sverige ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta?
2021-05-01 Varför får barer hälla ut min alkohol vid stängning?
2021-05-01 Kan medborgare nekas inresa?
2021-04-30 Tillgänglighet av domslut

Alla besvarade frågor (92054)