FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt06/12/2022

Får jag ta del av film från kameraövervakning i skolan?

Hej. Min dotter stod i korridoren och pratade med några kompisar. Då kommer en annan elev och går rätt på min dotter. Den andra eleven gick/tacklade in i min dotters rygg. Vet att det finns kameraövervakning och att händelsen finns på film. Har jag rätt att få se händelsen som vårdnadshavare till utsatt elev? 

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Skolan kräver tillstånd för att bedriva kamerabevakning i sina lokaler enligt 7 § kamerabevakningslagen. Jag förutsätter att skolan har tillstånd för kameraövervakningen. Tillstånd till kamerabevakning ska ges om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Förmodligen använder skolan kamerabevakning för att förebygga och förhindra brottslig verksamhet eller för att det finns risk för angrepp på någons trygghet eller egendom vilket är godtagbara intressen, 8 § kamerabevakningslagen. 


Enligt Integritetsskyddsmyndigheten ska den som använder bevakningskameror ska se till att materialet inte sprids till obehöriga inom eller utanför organisationen. Eftersom bevakningen gör det möjligt att kartlägga enskilda är det viktigt att endast behörig personal har åtkomst till materialet. Kretsen av personer som får ta del av materialet ska vara så begränsad som möjligt. Det är lagligt att dela material utanför organisationen om det är nödvändigt i förhållande till syftet med kamerabevakningen. Exempelvis får material delas med polis om bevakningen sker i brottsförebyggande syfte. Vanligtvis får organisationen alltså inte dela materialet med annan än polisen. Här kan du läsa mer om kamerabevakningens lagringstid och vilka som har behörighet att ta del av inspelningarna.


Detta innebär för din del att du med allra största sannolikhet inte får ta del av det inspelade materialet, även om jag förstår att du vill skydda din dotter. Om knuffen var sådan att den kan betraktas som ringa misshandel kan skolan använda övervakningsfilmen som bevisning vid polisens utredning av brottet. Av frågan framgår inte om din dotter fick skador eller liknande till följd av knuffen. Jag kan därför inte svara på möjligheterna till framgång med en sådan anmälan. 


Hoppas att du fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline eller boka tid med någon av våra duktiga jurister. 


Vänligen,

Anna FalkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo