Får jag starta bolag under min uppsägningstid?

FRÅGA
Under uppsägningen avser jag starta bolaget, registrera hos skatteverket och få sånt färdig inför när det faktiskt skall brukas. Ingen kontakt med kunder via bolaget kommer ske, ingen marknadsföring och ingen verksamhet öht, tills dess att uppsägningstiden har upphört. Enligt registrera ett AB och anmäla till F-skatt.Jag har stämt av med chef på nuvarande bolag ifall detta godkänns. Denna svarade nej. Vad är potentiella konsekvenserna att ändå registrera sagt bolag? Skadestånd kan krävas; men på vad? Ser absolut noll skada som görs mot företaget. Avslutande bonusfråga; Juridiskt om inte jag utan min fru - eller bekant - startar ett AB och registreras enligt ovan, och som jag sen tar anställning i efter nuvarande uppsägningstid, samt detta företaget säljs eller ges till mig så jag även är ägare. Har man kringgått något då eller är avsikten med handlingen ändå omfamnad av lojalitetsplikten?
SVAR

Hej! Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Arbetstagarens lojalitetsplikt

Som arbetstagare har du en lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare. Den innebär att du inte får vidta åtgärder som är ägnade att skada eller försvåra din arbetsgivares verksamhet. En allmän utgångspunkt är att du som arbetstagare är skyldig att sätta din arbetsgivares intressen framför dina egna (AD 1993:18).

Får en arbetstagare bedriva konkurrerande verksamhet?

Arbetsdomstolen har uttalat att en arbetstagare som bedriver verksamhet som konkurrerar med dennes arbetsgivare i allmänhet på ett allvarligt sätt bryter mot sin lojalitetsplikt (AD 1993:18). All konkurrerande verksamhet utgör dock inte ett sådant brott mot lojalitetsplikten. Det krävs att konkurrensen skadar arbetsgivaren eller är att uppfatta som illojal (AD 1993:18). Även planerad konkurrerande verksamhet kan omfattas av lojalitetsplikten, om den är långt framskriden och mer än bara på idéstadiet (AD 1993:12).

Skadeståndsskyldighet

Precis som du nämner kan en arbetstagare som bryter mot sin lojalitetsplikt bli skadeståndsskyldig. Den skada som kan drabba arbetsgivaren redan innan den konkurrerande verksamheten har påbörjats kan bl.a. bestå av negativ publicitet, ifall det blir känt att en konkurrerande verksamhet kan komma att påbörjas (AD 1993:12).

Vad gäller din bonusfråga så innebär det sannolikt inget brott mot din lojalitetsplikt ifall någon närstående till dig startar ett bolag, förutsatt att du inte har något med det bolaget att göra under tiden din lojalitetsplikt gäller.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1869)
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?
2021-10-04 Kan arbetsgivaren tvinga arbetstagaren att gå ner i arbetstid?

Alla besvarade frågor (96471)