Får jag stå med på ett hyreskontrakt om jag äger en bostadsrätt?

Hej,

Min mamma har en stor hyresrätt i Stockholm som nu har blivit för dyr för henne. Hon vill nu byta den till en mindre lägenhet. Jag har en bostadsrätt i Stockholm som nu har blivit för liten för mig och jag och mina barn vill ha en större.

Är det juridiskt möjligt att göra på följande sätt:

Min mamma byter sin hyresrätt till en större hyresrätt som jag och mina barn flyttar in i och antingen blir 1) inneboende 2) står med på kontraktet 3) hyrs ut till mig i andra hand.

Samtidigt flyttar min mamma till min bostadsrätt och blir antingen 1) inneboende 2) min BR hyrs ut till henne i andra hand.

Allt detta för att vi ska kunna tillgodose våra skiftande behov på bästa möjliga sätt. Samtidigt är min mamma naturligtvis rädd om sitt kontrakt och vill göra det helt korrekt.

Att byta en hyresrätt till en annan är ju helt lagligt men kan man ha en närstående som bor som inneboende eller står med på kontraktet utan att man själv bor där 100% av tiden? Initialt tänker jag att vi bor tillsammans om lägenheten är tillräckligt stor, men att hon på sikt på sikt flyttar till min bostadsrätt.

Min fråga rör alltså ämnet om man som bostadsrättsinnehavare både äga en bostadsrätt / del av bostadsrätt och stå med på ett hyreskontrakt? Och kan man som hyresgäst ha en inneboende utan att själv bo där 100% utan att riskera att kontraktet förloras?

Vad kan det finnas för andra lösningar för oss?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att berätta lite kring de olika scenarion du nämner och avsluta med ett förslag på handlingsplan för dig och din mamma.

Att inneha en hyresrätt samtidigt som en bostadsrätt

Det är möjligt att ha både bostadsrätt och hyresrätt, vilket skulle aktualiseras om du skriver med dig på hennes hyreskontrakt. Det finns inget i Sveriges lag som säger att man inte får ha hyresrätt och bostadsrätt samtidigt. Men det finns andra regler som kan påverka huruvida det här blir möjligt i praktiken. Om det är så att du bor i hyreslägenheten, står medskriven på denna och samtidigt äger bostadsrätten din mamma bor i, så måste ni se på reglerna som gäller i den aktuella bostadsrättsföreningen. Det finns bostadsrättsföreningar som inte tillåter att man äger en lägenhet och inte själv bor i den. Vidare finns det möjlighet till andrahandsuthyrning av bostadsrätt, vilket kan vara en lösning på problemet.

Hyra ut din bostadsrätt i andra hand

Att ha en bostadsrätt innebär att du äger en viss del av en bostadsrättsförening. Om du måste flytta ut tillfälligt kan du hyra ut bostaden i andra hand, förutsatt att din bostadsrättsförening godkänner detta.

Vad som gäller för andrahandsuthyrning är reglerat i bostadsrättsföreningens stadgar och i bostadsrättslagen. För att du som bostadsrättsinnehavare ska få hyra ut din bostad krävs det att du kan uppvisa skäl för uthyrningen. Med det sagt innebär det inte att alla skäl är godtagbara.

Giltiga skäl till att hyra ut en bostadsrätt i andra hand:

- Du ska flytta ihop med din sambo för att testa att bo ihop.

- Du ska arbeta, studera, göra lumpen eller vårda en anhörig på annan ort (som du inte enkelt kan pendla till).

- Du är sjuk

- Du ska hyra ut till egna barn

- Du ska hyra ut till närstående

- Du har svårt att få din bostad såld på grund av marknadsläget

Eftersom du ska hyra ut på grund av ett av dessa skäl bör bostadsrättsföreningen godkänna din uthyrning. Dessutom kan bostadsrättsföreningen tillåta fler anledningar till uthyrning. I så fall ska dessa stå utskrivna i bostadsrättsföreningens stadgar. Om din ansökan inte skulle bli godkänd kan du överklaga beslutet hos Hyresnämnden. Skulle Hyresnämnden ge dig rätt får du hyra ut bostaden baserat på detta beslut, trots att bostadsrättsföreningen inte vill det.

Hyra ut din mammas hyresrätt i andra hand

Det första din mamma måste göra om hon ska hyra ut en hyresrätt i andra hand till dig är att fråga din hyresvärd om lov. Det bör hon göra genom en skriftlig ansökan. Vissa hyresvärdar har en standardiserad mall på sin hemsida som du kan använda dig av. Att hyra ut bostaden utan tillstånd är aldrig en bra idé eftersom det kan leda till att du förlorar ditt eget hyreskontrakt.

Om din hyresvärd skulle neka din uthyrning kan du överklaga beslutet hos Hyresnämnden. Hyresnämndens har regler för vilka skäl som anses giltiga för att få hyra ut en hyresrätt i andra hand.

Giltiga skäl till uthyrning:

- Du ska studera på annan ort.

- Du har en tillfällig anställning på annan ort.

- Du ska bo utomlands under en längre period.

- Du ska flytta ihop med någon på prov.

- Du är på sjukhuset och får vård under en längre tid.

Hyresnämndens regler är tvingande vilket innebär att din hyresvärd inte får ha hårdare regler än Hyresnämnden. Däremot kan hyresvärden tillåta uthyrning av fler anledningar. Normalt sett ger Hyresnämnden tillstånd att hyra ut i andra hand i ett år i taget, därefter får du ansöka om ett nytt tillstånd.

Sammanfattning

Med bakgrund av ovan anser jag att den bästa lösningen för dig och din mamma, för att helt säkerställa att ni inte förlorar något kontrakt, att hyra ut till varandra i andra hand. För dig är detta som sagt inget problem, det är högst otroligt att bostadsrättsföreningen nekar dig att hyra ut den. För din mamma bedömer jag att er anledning är så pass god att hennes hyresvärd inte har någon anledning alls att neka er detta. Min föreslagna handlingsplan är alltså att ni båda ansöker om andrahandsuthyrning och flyttar in i varandras lägenheter på detta sätt.

Om du har fler frågor rörande detta är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se.

Vänligen,

Jennifer EmbretsenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”