Får jag spela in förolämpningar, ofredanden och hot?

FRÅGA
Det pågår en grannkonflikt där jag bor. De andra har familjer och backar upp varann, jag lever ensam. Blir ofta utsatt för ofredanden och hot och undrar nu om jag har laglig rätt att spela in förolämpningar och hot som bevis i polissammanhang. Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Olovlig avlyssning

Olovlig avlyssning är kriminaliserat i 4 kap 9 a § BrB. Där framgår att den som med tekniskt hjälpmedel i hemlighet avlyssnar eller spelar in tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde, dit allmänheten inte äger tillträde och som han själv icke deltar i eller obehörigen berett sig tillträde till, döms för olovlig avlyssning.

För att du ska få spela in förolämpningar och andra former av ofredanden krävs det alltså att du är en del av samtalet eller konversationen, alternativt att förolämpningarna yttras öppet och inte i enrum.

Fri bevisföring

Jag vill även påpeka att även om du spelar in samtal eller annat på ett olagligt sätt, dvs. att du inte deltar i samtalet eller obehörigen bereder dig tillträde till samtalet, kan du ändå använda en sådan inspelning som bevisning i domstol. I svensk domstol tillämpas en princip som kallas fri bevisföring. Den innebär att all bevisning får föras fram till domstolen, även sådant som tillförskaffats olagligen. Det är sedan upp till domstolen att värdera sådan bevisning. Detta kallas i sin tur fri bevisvärdering.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att skriva en kommentar eller skicka in en ny fråga. Ha det bra!

Vänligen,

Hashim Mohammed Ritha
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (832)
2019-10-19 Olaga hot från ungdomar
2019-10-18 Får en lärare spela in ett möte med rektorn?
2019-10-16 Min granne för högt oljud som stör mig, vad kan jag göra?
2019-10-13 Vart går gränsen för bostaden vid hemfridsbrott?

Alla besvarade frågor (73804)