Får jag spela in ett samtal som jag själv deltar i?

FRÅGA
Försäkringsbolag får spela in samtal med mig men får jag spela in ett samtal med dem, utan deras vetskap?
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den här typen av fråga regleras av Brottsbalken (BrB).

Den som med tekniskt hjälpmedel spelar in ett samtal som denne själv inte är part i gör sig skyldig till brottet olovlig avlyssning som leder till böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 9a § BrB). I och med att du skriver att du själv skulle delta i samtalet är det fritt fram att spela in det, även utan deras vetskap.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1170)
2021-05-13 Är det olagligt att ta bilder på andra utan deras tillåtelse?
2021-05-11 Får mitt ex vara i vårt samägda hus?
2021-05-11 Får man lägga upp en video på någon som arbetar på instagram?
2021-05-09 ​Är det olagligt att meddela annan om att det de har gjort är brottsligt?

Alla besvarade frågor (92193)