Får jag spela in en samtal som jag själv deltar i?

FRÅGA
Min chef särbehandlar och diskriminerar mig.Hon talar inte sanning och manipulerar mig. Får jag spela in henne för att bevisa detta till facket.? Eftersom det är ord mot ord säger hon.Hon säger jag minns inte ofta det var inte min uppfattning , så tolkade jag det ,,, Jag var inte på kontoret fast jag pratade.med henne m.m.Får jag spela in samtal med henne för att bevisa svart på vitt att jag utsätts dagligen för diskriminering.Tex är det så att jag har funktionsnedsättning och arbetar 4h.Min chef säger att jag inte får ha paus till nåt annat än toabesök.Alla kollegor på jobb oc även vikarie har fika paus men inte jag.Min paus kan jag ha bara till toabesök.men i mina papper från läkaren står det att jag måste p.g.a min sjukdom ha möjlighet till paus.MVH
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den här typen av fråga regleras av Brottsbalken (BrB).

Den som med tekniskt hjälpmedel spelar in ett samtal som denne själv inte är part i gör sig skyldig till brottet olovlig avlyssning som leder till böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 9a § BrB). I och med att du skriver att du själv skulle delta i samtalet är det fritt fram att spela in det.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1167)
2021-05-09 ​Är det olagligt att meddela annan om att det de har gjort är brottsligt?
2021-05-09 Måste man gå ut från en butik om personalen ber om det?
2021-05-08 Kan en markägare förbjuda tillträde till fornminnen på sin mark?
2021-04-30 SEXUELLA TRAKASSERIER I SKOLAN

Alla besvarade frågor (92105)