Får jag söka igenom min 21-åriga sons väska?

Får en förälder söka igenom en väska som ägs av ett barn över 21 år som bor hemma och inte betalar hyra? Väskan finns i hemmet i det vuxna barnets rum.

Lawline svarar

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Det kan vara ett brott att söka igenom någon annans väska utan lov

Den som söker igenom en annan persons väska utan lov kan göra sig skyldig till intrång i förvar, se 4 kap. 9 § brottsbalken (BrB). Å andra sidan är detta brott förenat med en särskild åtalsprövningsregel, se 4 kap. 11 § BrB. Det innebär att skulle din son få reda på att du gått igenom hans väska och sonen gör en polisanmälan kommer polisen i de flesta fall lägga ner ärendet. Vill sonen att domstolen ska pröva ifall du har gjort dig skyldig till brottet måste han själv väcka talan mot dig i tingsrätten. Sonen måste då också själv samla in bevis och kan bli tvungen att betala alla rättegångskostnader.

Dina rättigheter som förälder

När sonen är 21 år har du inget vårdnadsansvar för honom längre, se 6 kap. 2 § föräldrabalken (FB). Du hade annars kunnat argumentera för att handlingen skett i syfte att uppfylla din plikt som förälder d.v.s. att värna om barnets välbefinnande och se till så han inte umgås i kretsar och sysslar med saker som är dåligt för uppväxten. Som förälder har man också en underhållsskyldighet. Denna underhållsskyldighet kan sträcka sig upp till barnet är 21 år ifall barnet är studerande på grundskole- eller gymnasienivå, se 7 kap. 1 § FB. Är din son studerande kan du argumentera för att du haft rätt att genomsöka hans väska med hänsyn till att du betalar för sonens försörjning och därför behöver vetskap om vad pengarna går till.

Dina rättigheter som bostadsinnehavare

Misstänker du att din son begått ett brott och vill du inte på något sätt bli inblandad i den eventuella kriminella verksamheten kan din handling att genomsöka väskan anses vara tillåten. Om du misstänker att väskan t.ex. innehåller narkotika skulle du kunna göra dig skyldig till narkotikabrott när du som medgärningsman tillåtit att narkotikan förvarats hos dig. I rättsfall har diskuterats huruvida en person med en inneboende har gjort sig skyldig till narkotikabrott när den inneboende förvarat narkotika i rummet denne disponerar.

Din handling skulle eventuellt kunna anses tillåten genom en argumentation om nöd, se 24 kap. 4 § brottsbalken.

Anar du misstankar om brott, och är du orolig för din sons hälsa, finns det goda grunder du kan argumentera ifrån som gör att du med gott samvete kan genomsöka hans väska. Det bästa är såklart om du kan få sonens godkännande att gå igenom väskan.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vega SchortzRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo