FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott25/04/2020

Får jag samma straff vid fortkörning under prövotid?

Hej jag har haft mitt körkort i drygt 1 år. Undrar om jag har samma straff som alla andra. Typ vid fort körning på en motorväg där man får köra 110 kör jag 130. Finns det risk att de kan ta kortet eller är det som dem utan prövotid böter och varning

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Innebörden av prövotid på körkort

Prövotiden gäller i två år från det att man har tagit körkortet (3 kap. 18 § körkortslagen). Det som prövotiden främst innebär är att du måste göra om både teori- och förarprov ifall du skulle få ditt körkort indraget under dessa två år. Vägrar man att genomföra dessa prov på nytt, förblir körkortet indraget.

Det innebär att du får samma straff som de med körkort utan prövotid. Det som skiljer är att du måste göra om ditt teori- och förarprov för att få tillbaka ditt körkort, medan de som har körkort utan prövotid får tillbaka körkortet efter påföljden.

Indraget körkort

Det som leder till indraget körkort är i grund och botten samma för alla. Har du fått ett körkort så ska du följa de trafikregler som är uppställda. Även med anledning av att du inte är ensam i trafiken ska du även visa respekt och hänsyn till dina medtrafikanter.

Fortkörning, alltså överskridning av högsta tillåtna hastighet, leder till återkallelse av körkortet om överträdelsen inte kan anse som ringa (5 kap. 3 § 4 punkten körkortslagen). Istället för att körkortet återkallas kan en varning utfärdas om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § körkortslagen).

Ringa fortkörning

Vad som är att anse som ringa fortkörning framgår inte av lagen. Av förarbetena framgår att en hastighetsöverträdelse över 30 km/h ej bör anses som ringa och enligt praxis utgör ringa fortkörning att överskrida högsta tillåtna hastighet med 1-24 km/h på en sträcka med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller mer. Av praxis framgår även att det görs en individuell prövning av omständigheterna i det enskilda fallet. Hänsyn tas bland annat till sikten, tät trafiken, väglaget, komplicerad trafiksituation, området.

Om överskrivningen av hastighetsgränsen är att anse som ringa, kommer påföljden antagligen alltså att vara en varning samt böter. Men om du har gjort dig skyldig till upprepade förseelser tas även hänsyn till detta i bedömningen (5 kap. 3 § 3 punkten körkortslagen).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”