FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt07/05/2023

Får jag sälja mitt överblivna snus till en annan privatperson?

Hej. Om jag som myndig privatperson, lagligt köper snus (för mycket), får jag då annonsera och sälja det (överblivna) snuset till annan privatperson ? Inte som verksamhet således utan endast en engångs händelse. Mvh 

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är okej för dig som privatperson att som en engångshändelse annonsera och sälja överblivet snus som du inte ska använda till en annan privatperson. Jag kommer i mitt svar att använda mig av vissa bestämmelser i lag om tobak och liknande produkter (LTLP).


Snus är en tobaksprodukt
Snus är en produkt som innehåller tobak och därmed omfattas den av lagens bestämmelser. Ett viktigt syfte med lagen är att begränsa de hälsorisker och olägenheter många tobaksprodukter ger upphov till (se 1 kap. 1 § LTLP).


Man behöver tillstånd för att få sälja snus
För att få sälja snus måste man ha tillstånd (5 kap. 1 § LTLP). Detta gäller inom detaljhandeln och partihandeln. Detaljhandel innebär försäljning till konsumenter medan partihandel innefattar annan försäljning än detaljhandel (se definitionerna i 1 kap. 3 § punkterna fem och sex LTLP).


Det krävs alltså tillstånd för i princip all försäljning av snus. Ur lagens ordalydelse kan man utläsa att det bör krävas att man är näringsidkare för att kunna få tillstånd för sådan försäljning, eftersom det verkar förutsättas att försäljningen sker inom en verksamhet.  


Att det är så strikt med tillståndsplikt kan sägas bero på lagens uttryckliga skyddssyfte (jämför 1 kap. 1 § LTLP) och att man vill förebygga illegal tobakshandel genom att införa ett system där man kan bedöma säljarens lämplighet på förhand (se exempelvis prop. 2017/18:156 s. 53 och s. 56-58). För att få tillstånd krävs nämligen att man anses som lämplig (se 5 kap. 2 § LTLP). 


Bedömning av ditt fall

Du skriver att du ämnar annonsera och sälja snus till en annan privatperson en gång. Det finns inget uttryckligt sagt i lagen om vad som gäller för försäljning av snus mellan privatpersoner. Man skulle därför möjligtvis kunna argumentera för att det borde vara tillåtet att göra på det sätt du önskar eftersom det sker endast en gång och så vidare.


Däremot bör det enligt min samlade bedömning inte vara tillåtet. Såsom jag tolkar lagen bör försäljning av snus vara reserverad för aktörer inom handeln, alltså näringsidkare. Privatpersoner borde inte få sälja snus mellan sig hur som helst. Denna ordning anser jag motiveras av det syfte lagen bland annat har, nämligen att förebygga illegal tobakshandel. Därmed bör det krävas att försäljning av snus sker inom en verksamhet och för försäljningen måste näringsidkaren ha tillstånd. 


Har man inte tillstånd är det straffbart att sälja snus
Det kan också vara bra att veta att om man säljer snus utan att ha tillstånd så begår man en brottslig gärning, även om man endast begår gärningen av oaktsamhet. Brottet heter olovlig tobaksförsäljning (se 10 kap. 1 § LTLP). 


Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Skulle du ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!


Vänligen,

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”