Får jag resa till USA om jag är dömd för brott?

2020-01-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Blev för 12år sedan dömd för bokföringsbrott, med fängelse 5år. Kan jag resa till USA trots att jag inte finns med i belastningsregistret? ( Har för mig att det är 10år )
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När gallras en fängelsedom ur belastningsregistret?

Hur länge ett brott står kvar i belastningsregistret är beroende av vilken påföljd personen i fråga har dömts till, vilket framgår av lag om belastningsregister (här). Är påföljden fängelse kommer uppgiften finnas kvar i belastningsregistret fram tills 10 år efter frigivningen, enligt 17 § p.1 (här). Detta betyder alltså att din fängelsedom gallras först när 10 år gått sedan du sattes på fri fot.

Ansöka om inresetillstånd

Svenska medborgare som vill resa in till USA behöver i regel inte ansöka om visum eftersom Sverige är en del av Visa Waiver Program. Istället för att ansöka om visum krävs istället att man ansöker om ett inresetillstånd genom en ESTA-ansökan. I ansökan måste man svara på om man tidigare har dömts för något brott. Om man är dömd för ett brott och detta brottet anses vara av "moral turpitude" (moralisk skändlighet) kan man bli nekad inresetillstånd. Det är lite oklart vilka brott som anses vara av moralisk skändlighet och jag kan inte utesluta att bokföringsbrott skulle kunna utgöra ett hinder mot att få inresetillstånd.

Även om bokföringsbrott skulle omfattas av "moral turpitude" finns ändå vissa undantag som gör att ansökan ändå beviljas. Det första undantaget är att man var under 18 år när brottet begicks och att det har gått mer än fem år sedan dess., men jag antar att du var över 18 år när du begick brottet. Det andra undantaget är att maxstraffet för brottet man dömdes för inte överstiger ett års fängelse och att man inte dömts till mer än sex månaders fängelse. Av din fråga framgår att detta undantag inte heller kan användas.

Även om inget av undantagen kan användas är det inte säkert att du skulle nekas inresetillstånd, eftersom bokföringsbrott kanske inte omfattas av de brott som anses vara av moralisk skändlighet.

Min rekommendation är att du ansöker om ett ESTA i god tid innan du planerar att resa till USA. Om du skulle få avslag kan du istället ansöka om ett turistvisum men denna process bör påbörjas i mycket god tid. Vid ansökan om turistvisum genomför man nämligen en intervju på den amerikanska ambassaden där man får möjlighet att berätta om sitt brott. Sedan görs en bedömning i varje enskilt fall för att bestämma om personen ändå kan anses lämplig att få åka till USA.

Vänligen,

Sofia Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2440)
2020-09-26 Polisens rätt att kvarhålla och kroppsvisitera ungdomar med alkohol?
2020-09-23 Vad finns med i belastningsregisterutdraget till arbetsgivaren?
2020-09-20 Är det olagligt att ljuga om sin ålder
2020-09-20 Får man ha med sig vassa föremål som saxar in på ett bibliotek?

Alla besvarade frågor (84366)