Får jag resa som turist till Sverige under handläggningstiden för mitt ärende hos Migrationsverket?

2019-10-17 i Migrationsrätt
FRÅGA
Fråga ang rätt att resa till Sverige som turist under tiden ett avslag från Migrationsverket om uppehållstillstånd överklagas.Min sonhustru kommer från ett land (Venezuela) som inte behöver visum för att komma som turist till Sverige, men finns det några hinder att resa hit som turist max 90 dagar samtidigt som en överklagan på beslut om att inte få uppehållstillstånd i Sverige skall lämnas in, eller finns det risker som påverkar handläggning av ärendet om hon vistas i Sverige under pågående ärende. Hon är gift sedan i juni i år och maken är Svensk medborgare. Orsaken till avslaget har vi ännu inte fått besked om.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att avslaget är ett beslut som ännu inte vunnit laga kraft — det vill säga att beslutet fortfarande går att överklaga — utgör detta ett hinder för att resa till Sverige, under tiden som beslutet går att överklaga. Detta beror på att man inte får befinna sig på plats i Sverige när domstolen fattar beslutet. Att befinna sig på svensk mark när beslutet fattas kan leda till ytterligare ett avslag, varför det är klokt att avvakta tills dess att beslutet av hennes överklagan är fattat och har vunnit laga kraft.

Om det är så att din sonhustru får ett ytterligare avslag och detta vinner laga kraft finns möjlighet att besöka Sverige som turist så länge beslutet inte medför ett återresandeförbud. Här bör beaktas de regler som finns kring att resa till Sverige utan visum, det är bland annat att ha en tydlig inbjudan från den hon ska besöka samt att styrka att hon har pengar att klara sig i Sverige med.

Sammanfattningsvis är mitt råd att din sonhustru avvaktar med att resa till Sverige tills dess att beslut är fattat och har vunnit laga kraft, för att inte riskera att få ett avslag på grund av att hon befinner sig på svensk mark när beslutet tas.

Om du har fler frågor rörande detta är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se.

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (978)
2020-02-17 Jag har överklagat beslut om uppehållstillstånd, vad händer nu?
2020-02-13 Hur räknas högskolepoängen för uppehållstillstånd?
2020-02-11 när kan återreseförbud upphävas?
2020-02-08 Tolkning av 5 kap. 5 § Utlänningslagen

Alla besvarade frågor (77187)