Får jag parkera mitt fordon i en parkeringsficka mot färdriktningen?

Hej!

P-böter blev det. Jag skulle parkera på en gata i Sollentuna för att handla. Gatan har parkeringsfickor på båda sidor. Det var dock fullt på den högra sidan, varför jag svängde över och parkerade i en ledig ficka på vänster sida. När jag kom tillbaka till bilen hade jag en bot på 1000 kr på rutan. Överträdelsen påstods vara följande:

"Stannat eller parkerat fordon mot färdriktningen (3 kap 52§) Trafikförordningen (1998:1276)"

Jag har betalt - men läste sedan den aktuella paragrafen som boten grundats på. I denna inleds texten med "På en väg" ---. Det är självklart att man inte ska parkera på en väg - eller gata - mot färdriktningen. Jag hade dock parkerat utanför vägbanan i en för ändamålet avsedd - och väl utmärkt - parkeringsficka. Detta finns inte på något sätt reglerat i den paragraf som boten refererar till. Jag läste vidare i Kap 3 och kunde inte någonstans hitta föreskrifter om att man bara får parkera i en viss riktning på parkeringsplatser. (Detta har ju formellt ingen betydelse eftersom den påstådda överträdelsen specifikt grundats på §52).

Vad jag kan se så saknar boten helt stöd i lagtexten - vad tycker ni?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du undrar ifall det är okej eller inte att parkera i en parkeringsficka på vänster sida, mot färdriktningen. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av Trafikförordningen (TrF) som du nämner, men även ett rättsfall samt Förordningen om vägtrafikdefinitioner.

Som jag uppfattat det har du velat parkera på den högra sidan, längs med färdriktningen, men eftersom det var fullt på den sidan, svängde du över på vänster sida och parkerade i en parkeringsficka där. Eftersom du skriver "svängde över" och inte exempelvis "körde fram och vände" tolkar jag det som att du har parkerat mot färdriktningen. Som 3 kap. 52 § TrF säger får "fordon stannas eller parkeras endast på högra sidan i färdriktningen." Med undantag för ifall det finns järnvägs eller spårvagnsspår på höger sida, eller om det handlar om en enkelriktad gata. Men som jag har förstått det är dessa undantag inte aktuella i ditt fall.

Det finns ett rättsfall liknande ditt fall (RH 2004:30) som handlar om frågan ifall en bil som har parkerats i en parkeringsficka i direkt anslutning till en körbana skall anses ha parkerats på en väg eller inte. Här säger Hovrätten att en parkeringsficka i direkt anslutning till en körbana anses som väg enligt definitionen av väg i förordningen om vägtrafikdefinitoner, och således är parkeringsanmärkningen korrekt utfärdad. Första punkten i definitionen av väg i förordningen fastställer väg som "En sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon."

Sammanfattningsvis tolkar jag din parkering som en överträdelse mot 3 kap. 52 § TrF, då den uttrycker att man endast får parkera på höger sida och i färdriktningen, medan du har parkerat på vänster sida, mot färdriktningen. Att du har parkerat utanför körbanan och i en parkeringsficka räknas fortfarande som "på en väg", enligt första punkten i definitionen av väg i förordningen om vägtrafikdefinitioner och i enlighet med RH 2004:30.

Således, anser jag att din p-bot är korrekt utfärdad och har stöd i berörd lag.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga! Om du har fler funderingar eller frågor är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo