Får jag överskrida den högsta tillåtna hastigheten vid en omkörning?

Hej jag har kört på en vägg som är tillåtet 100km/h och hade 3 fyller, jag har kört om en bil på 3 fyll med 123 km/h .Frågan är kan man kör om en bil, på väg 100km/h eller det är fortkörning och man får böter?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att överskrida hastigheten är ett brott enligt 3 kap. 17 § trafikförordningen. Detta gäller även på motorväg där ett fordon inte får föras högre än en hastighet på 110 km/h, dock får Trafikverket i vissa fall meddela föreskrifter om att den hösta tillåtna hastigheten på en motorväg ska vara 120 km/h, se 9 kap. 1§ trafikförordningen.

Det kan dock vara tillåtet att överskrida en hastighet om det föreligger en nödsituation, se 24 kap. 4§ Brottsbalken. Det måste i sådant fall röra sig om en akut nödsituation. I en dom från Svea Hovrätt, mål B 5252-09, har man uttalat att en fordonsförare har ett stort ansvar för att planera körningen så att nödsituationer undviks – varför det sällan är möjligt att undgå ansvar vid en fortkörning på grund av nöd.

Sammanfattningsvis så är det inte tillåtet att överskrida hastighetsbegränsningen vid en omkörning, såvida man inte anser att det föreligger en nödsituation.

Noa ShasavarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”