Får jag köra med mitt barn på 12 år på vår tomt?

Hej! Får jag "övningsköra" med min dotter på vår tomt? Hon är 12 år, jag sitter i bilen, vi kör på vår egen väg och gårdsplan inne på vår egen tomt. Tomten är inte inhägnad. Vad gäller?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av körkortslagen (förkortas KörkL).

Huvudregeln i svensk rätt är att man får köra bil när man också har körkort för just bil, dvs. när man har ett körkort med behörigheten B (2 kap. 1 § KörkL och 2 kap. 5 § KörkL). Det finns dock undantag från denna huvudregel, nämligen att man får köra bil inom ett inhägnat område utan körkort (2 kap. 10 § KörkL). Undantaget för att få köra utan körkort inom ett inhägnat område kräver inte att man övningskör, man behöver alltså inte uppfylla kraven för att övningsköra.

Den aktuella frågan blir då vad som utgör ett inhägnat område. Den frågan har inte något klart svar. Min bedömning är dock att er tomt inte utgör ett sådant område där undantaget är tillämpligt, dvs. ett inhägnat område. Den bedömningen grundar jag bl.a. på att du uttryckligen skriver att tomten inte är inhägnad. Tanken enligt olika rättsfall och kommentarer till lagtexten avseende frågan är att området ska vara just inhägnat och avskilt från övrig trafik – något jag bedömer inte är fallet för er. Er tomt kan förvisso vara avskild, men är inte inhägnad.

Sammanfattningsvis kan därför sägas att det finns ett undantag som gör att din dotter på 12 år utan körkort skulle kunna få köra, men det undantaget är sannolikt inte tillämpligt på er tomt och det är därför inte heller tillåtet för henne att köra där, varken själv eller med dig.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin PihlRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”