Får jag köra inom inhägnat område om jag 16 år?

2020-03-31 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej!Kan jag som 16 åring jobba med att köra hjullastare på ett inhängnat företag?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller om hur behörigheten ser ut att få köra motorfordon så som bil, moped, traktor etc. så tillämpas körkortslagen.

Huvudregeln för att få köra bil är att man också har körkort för bil, det vill säga ett "B-körkort", enligt 2 kapitlet 1 och 5 §körkortslagen. Dock finns det undantag till denna regel. Om man kör bil inom ett inhägnat område så är det ändå acceptabelt att köra utan körkort 2 kapitlet 10 § körkortslagen.

Vad är ett inhägnat område?

"Inhägnat område" är ett omdiskuterat begrepp och vissa myndigheter tillhandahåller olika svar. Lagen stadgar enbart att inhägnat område är "inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område",enligt 2 kapitlet 10 § körkortslagen. Området ska vara inhägnat i sin helhet och det ska inte vara möjligt för andra fordon på området att ta sig in på området.

Men enligt rättsfall och kommentarer till lagtexten så ska området vara just inhägnat och skiljt från allmän trafik. Att köra på en gårdsplan är alltså inte att köra på inhägnat område. I ett rättsfall ansågs inte heller ett grustag som delvis var inhägnat men ändå ledde ut till två allmänna vägar vara ett "inhägnat område", (NJA 1961 B 38). Körning på kvällstid på ett bilskrotsområde med bom ansågs inte heller vara ett "inhägnat område", (Svea hovrätts dom 2007-05-04 i mål nr B 2864-07).

Svaret på din fråga är alltså ja, det är OK för dig att sommarjobba förutsatt att området är inhägnat!

Vänligen,

Siva Arif
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (873)
2021-04-10 Måste jag ange vem som kört min bil vid en fortkörning?
2021-04-09 Påverkar ringa narkotikabrott möjligheten att få körkort?
2021-04-04 Heldragen linje undantag
2021-04-03 Får jag framföra en 30-moped utan förarbevis eller körkort?

Alla besvarade frågor (91127)