Får jag köra grävskopa utan körkort på privat mark?

Jag har en barndomsdröm att köra grävskopa eller att skotta snö med hjullastare. Kan jag göra det på privat mark utan någon kunskap eller utbildning? Har inte körkort för bil heller.

Vad räknas som privat mark? Egen gårdsplan? en bit skog? Egen trädgård?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om förarbehörighet finns i körkortslagen. Grävskopor och hjullastare är motordrivna fordon huvudsakligen avsedda att använda som arbetsredskap, och klassas därför som motorredskap. Ett motorredskap som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 30 km/h klassas vidare som motorredskap klass I medan ett motorredskap med en högsta hastighet som understiger 30 km/h klassas som motorredskap klass II. Motorredskap klass II får i regel bara köras av den som har ett giltigt körkort eller traktorkort (2 kap. 2 § första stycket). Motorredskap klass I får i regel bara köras av den som har ett giltigt B-körkort (2 kap. 2 § andra stycket).

Den som inte har varken giltigt traktorkort eller körkort kan ändå få köra motorredskap om det sker inom ett sådant inhägnat område som avses i 2 kap. 10 §. Vad som utgör inhägnat område är omdiskuterat, men vad som generellt kan sägas är att området ska vara just inhägnat och avskilt från allmän trafik. I tidigare rättsfall har bl. a. ett grustag som delvis var inhägnat men som också ledde ut till allmän väg ansetts inte vara (NJA 1961 B 38) tillräcklig inhägnat medan ett upplogat banområde för övningskörning med snöskoter har ansetts tillräckligt avskilt och inhägnat (RH 21:80).

Om du får köra grävskopan och hjullastaren utan körkort beror sammanfattningsvis alltså på om du kan göra det inom ett tillräckligt inhägnat område. Det är svårt att definitivt säga vad som utgör ett sådant inhägnat område, men i tidigare rättsfall har höga krav uppställts på att området ska vara avskilt från allmän väg.

Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”