Får jag köpa en bostadsrätt utan min makes samtycke?

Hej, Jag har sålt min bostadsrätt, som jag förvärvat innan äktenskapet med min man. Vi har aldrig bott där gemrensamt, alltså kunde jag sälja den utan hans samtycke. Nu undrar jag om jag kan investera pengarna för bostadsrätten i en annan bostad utan att ha min makes samtycke? Vi har nu vårt gemensamma boende på hans gård som han i sin tur förvärvade innan äktenskapet. Men jag önskar ett alternativt boende.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Som jag förstår din fråga vill du veta om det, på grund av ditt äktenskap, finns någon begränsning för hur du får använda pengarna du fick när du sålde din bostadsrätt


I mitt svar kommer jag utgå ifrån äktenskapsbalken (ÄktB).


Makars förfoganderätt

I ett äktenskap äger varje make sin egna egendom, och svarar för sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det är ett vanligt missförstånd att det finns någon gräns för hur makarna får använda sin egendom på grund av att de är gifta. Huvudregeln är alltid att två makar är två separata rättssubjekt, som får handla hur de vill med sina tillgångar. Det finns dock ett viktigt undantag till denna huvudregel; makarna får inte hur som helst råda över gemensamt bohag och gemensam bostad. Bland annat får en make inte, utan den andras samtycke, sälja eller pantsätta deras gemensamma bostad (7 kap. 5 § 1-3 p. ÄktB).


Vad innebär det för dig?

Du skriver att det du vill använda för att köpa en bostadsrätt är pengar som du fått i samband med försäljningen av din bostadsrätt. Eftersom du inte tänker få pengarna genom att pantsätta er bostad eller liknande, behöver du inte samtycke från din make för att göra detta. Du behöver alltså inte samtycke från din make för att köpa en bostadsrätt.


Att tänka på- bodelning

Som jag skrivit ovan är du inte förhindrad att köpa en bostadsrätt för egna pengar, eftersom ett äktenskap inte innebär att man är förhindrad att rättshandla som man vill (om det inte handlar om gemensam bostad eller gemensamt bohag). Om ett äktenskap upphör, vilket sker när ansökan om skilsmässa lämnas in eller någon av makarna avlider (1 kap. 5 § ÄktB), ska dock en bodelning göras (9 kap. 1 § ÄktB). Vid en bodelning ska makarnas giftorättsgods, med avdrag för skulder, delas lika mellan dem (10 kap. 1 § samt 11 kap. 1-3 §§ ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan göras till enskild genom ett äktenskapsförord upprättat antingen före eller under äktenskapet (7 kap. 3 § samt 7 kap. 2 § 1 p. ÄktB). Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda makarna (7 kap. 3 § 2 st. ÄktB).


Vad innebär det för dig?

Om du och din make skulle skilja er, eller om någon av er dör, ska en bodelning mellan er göras. Din förvärvade bostadsrätt kommer då, om den inte är enskild egendom, ingå i bodelningen. För att göra bostadsrätten till enskild egendom måste ni skriva ett äktenskapsförord, vilket kräver bådas samtycke (eftersom det måste undertecknas av båda). Detta gäller oavsett om bostadsrätten används som er gemensamma bostad eller inte.


Sammanfattning

Du behöver alltså inte samtycke för att köpa bostadsrätten. Om din bostadsrätt inte är enskild egendom kommer den dock delas lika mellan er vid en eventuell skilsmässa, oavsett om den används som er gemensamma bostad eller inte.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att skicka in en ny eller boka tid hos oss för rådgivning!


Med vänliga hälsningar,Erik von ZweigbergkRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning