FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott10/09/2020

Får jag indraget körkort under prövotiden på grund av fortkörning?

Hej, ikväll var jag Påväg hem och det regnade något så förskräckligt samt var det mörkt och dålig sikt, jag missade tyvärr skylten om fartkameran och det var en 40 väg där jag körde 55. Jag vet inte om blixten fångade mitt ansikte i och med att det regnade jättemkt, jag har 1 år kvar på prövotid och har aldrig tidigare fått en bot. Är livrädd att få indraget, kan betala hur mycket som helst i bot bsra jag ej får indraget. Är chansen stor att man får indraget

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Innebörden av prövotid på körkort

Prövotiden gäller i två år från det att du har tagit körkortet (3 kap. 18 § körkortslagen). Det som prövotiden främst innebär är att du måste göra om både teori- och förarprov ifall du skulle få ditt körkort indraget under dessa två år. Vägrar du att genomföra dessa prov på nytt, förblir körkortet indraget.

Det innebär att du får samma straff som de med körkort utan prövotid. Det som skiljer åt är att du måste göra om ditt teori- och förarprov för att få tillbaka ditt körkort, medan de som har körkort utan prövotid får tillbaka körkortet efter påföljden.

Indraget körkort

Körkortslagen reglerar möjligheterna till körkortsingripande. Det som leder till indraget körkort är i grund och botten samma för alla. Har du fått ett körkort så ska du följa de trafikregler som är uppställda. Även med anledning av att du inte är ensam i trafiken bör du visa respekt och hänsyn till dina medtrafikanter.

Enligt 5 kap. 3 § 4 p. körkortslagen ska ett körkort återkallas om körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte kan anses som ringa. Vid körkortsåterkallelse bestäms en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas, det vill säga spärrtid (5 kap. 6 § 1 st. körkortslagen). Istället för att körkortet återkallas ska en varning utfärdas om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § körkortslagen).

Ringa fortkörning

Enligt praxis utgör det ringa fortkörning vid hastighetsöverträdelse med 1-24 km/h på en sträcka med hastighetsbegränsningen 40 km/h eller mer. Vanligen blir påföljden vid 25-30 km/h över hastighetsgränsen en varning och körkortet återkallas om hastighetsgränsen överskrids med mer än 30 km/h.

Du körde på en väg med hastighetsbegränsning 40 km/h och din hastighetsöverträdelse motsvarande 15 km/h. Jag skulle därför tro att påföljden endast blir böter, förutsatt att du inte tidigare fått en varning, vilket du skriver att du inte har. Återkallelse skulle kunna ske om du inom en två-årsperiod åker fast för flera ringa fortkörningar.

Därför ser jag ingen anledning att oroa dig för att mista ditt körkort för just den här trafiköverträdelsen. Med det sagt bör du dock tänka på att det oavsett återkallelse av körkort eller inte är viktigt att du följer de trafikregler som finns. Det är alltid bättre att vara försiktig i trafiken eftersom man sällan är själv på vägarna, speciellt när sikten och underlaget är sämre.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alexandra MadsenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo