Får jag hota mina barn?

FRÅGA
Hej! Ställde en fråga i förra veckan, men den var otydligt formulerad så jag skickar en bättre variant: En väninnas pojkvän "skojar" på ett sätt med deras barn som gör att de blir rädda och ibland börjar gråta. Han tycker det är roligt att lyfta upp dem, ibland mot deras vilja, och sedan låtsas tappa dem i golvet eller skojar om att han ska tappa dem. Det äldsta barnet, som är sju år, har blivit rejält skärrad och vid ett tillfälle började han gråta "Släpp ned mig". Han tycker även det är kul att skoja om att han ska skära av dem näsan, knipsa av en tå och när den äldste var fem år och livrädd för brännässlor efter att ha bränt sig på förskolan sade pappan att han skulle putta ned honom i ett snår med brännässlor som vi passerade under en promenad. Han drar dem dessutom ofta i armen och har vid ett tillfälle tagit tag i sjuåringens arm och tvingat honom torka upp juice som han hade slängt ut men inte ville torka upp själv.Ligger det inom ramarna för hur man kan bete sig mot barn eller bryter han mot någon lag?Vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Det låter inte alls bra, och definitivt inte lagligt!

Om vi tittar på föräldrabalken (FB), mer specifikt 6 kap. 1§ FB och 6 kap. 2§ FBså står det dels att barn ska behandlas med aktning för sin person och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

Om vi sen tittar på lite lagrum i brottsbalken (BrB) så har vi bland annat 4 kap. 5§ BrB, olaga hot och 4 kap. 7§ BrB, ofredande.

Olaga hot säger att "Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid".

Pojkvännen, när han säger att han ska skära av dem näsan, eller klippa en tå kan anses hota barnen med misshandel, 3 kap. 5§ BrB. Det skulle alltså innebära smärta och kroppsskada för barnen, alltså kraven för misshandel. Därav är kravet på hot om brottslig gärning uppfyllt.

När det gäller rekvisitet att framkalla allvarlig rädsla så ska jag förklara närmare att det inte krävs att den person som hotar ska mena att framkalla allvarlig rädsla. Det krävs istället att den person som hotet är riktat till uppfattar det som ett hot och att det då framkallar allvarlig rädsla, i detta fall kan jag tänka mig att det är uppfyllt.

Sen så är det för personens egna person eller frid som används i detta fall.

Det skulle också kunna falla under ofredande.

Detta är i alla fall inte inom ramarna för hur man kan bete sig mot barn.

Hoppas allt löser sig och att du fick svar på din fråga denna gång, annars kan du återkomma med en ny fråga eller i kommentarsfältet nedan!

Mvh

Sean Persson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. T Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-28 08:56
Tack så mycket för svar! Trodde inte att det var innanför ramarna, men var osäker på om det var brottsligt, vilket det alltså är. Vad är straffsatsen för sådana brott? Blir det allvarligare följd om offret är ett barn?
2019-09-30 18:35
Hej! För olaga hot är det böter eller fängelse i högst ett år. När det gäller ofredande så är det samma straffskala. Det görs ju alltid en individuell bedömning i varje enskilt fall men det kan troligtvis ha en påverkan!
2019-10-01 10:39
Hej igen! Tack för nytt svar! Tänkte bara ställa en sista fråga, kan att han tar tag i barnets hand och tvingar honom att torka upp från bordet samt lyfter upp barnet mot dess vilja räknas som någon form av våldshandling? Ett stort tack igen för svar! De har kommit till stor nytta!
2019-10-02 15:05
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (832)
2019-10-19 Olaga hot från ungdomar
2019-10-18 Får en lärare spela in ett möte med rektorn?
2019-10-16 Min granne för högt oljud som stör mig, vad kan jag göra?
2019-10-13 Vart går gränsen för bostaden vid hemfridsbrott?

Alla besvarade frågor (73826)