FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt19/07/2020

Får jag ha en privatfest med 45 personer?

Om jag slår upp ett tält på en äng och har en fest med 45 personer. Vilka lager är det som gäller? Får man ha privat partytält på en äng ?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I Sverige är det just nu förbjudet att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer enligt förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Polisen har rätt att inställa eller upplösa sammankomster och tillställningar som strider mot förbudet enligt 2 kap. 22 § ordningslagen. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbudet kan riskera böter eller fängelse i högst sex månader (2 kap. 29 § ordningslagen).

Definitionen av "allmänna sammankomster" och "offentliga tillställningar" hittar vi i 2 kap. 1-3 §§ ordningslagen. För att en sammankomst ska anses som allmän ska den vara anordnad för allmänheten, att allmänheten har möjlighet att tillträda den eller att sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde kan anses jämställd med en sådan sammankomst. Det kan exempelvis vara demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar eller andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas. För att en tillställning ska anses vara offentlig krävs det att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. Det kan exempelvis vara tävlingar, uppvisningar, tivolinöjen, marknader eller andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster.

Det innebär att en privat tillställning inte omfattas av förbudet så länge festen inte anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till festen. I ditt fall bryter du inte mot förbudet även om festen skulle anses vara en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning eftersom det rör sig om 45 personer.

Även om förbudet inte omfattar privata fester eller sammankomster med färre än 50 personer så följer det av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av Covid-19 m.m. att var och en i Sverige har ett ansvar att förhindra smittspridning. Därför bör alla bland annat avstå från att delta i större sociala sammanhang. Du kan läsa mer om det HÄR på Folkhälsomyndighetens hemsida. Straffansvar eller andra sanktioner kan dock inte förekomma eftersom det är fråga om råd och rekommendationer (till skillnad från ett förbud).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Med vänlig hälsning,

Olivia ViklundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo