Får jag ett beviljat körkortstillstånd med autism och add diagnos?

Hej!

Jag blev beviljad körkortstillstånd år 2018 tror jag och det gäller ännu några år till men jag har under vårterminen 2021 fått en autism och add diagnos. Jag tänker att satsa på att ta körkortet denna sommar. Har jag någon skyldighet att meddela om mina diagnoser till transportstyrelsen?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I körkortslagen 3 kap. 2 § står det att körkortstillstånd får meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska förhållanden kan anses lämplig som förare av ett körkortspliktigt fordon.

När anses man då vara en lämplig förare?

Med lämplighet avses att du med hänsyn till de medicinska förhållandena har tillfredsställande syn för att köra fordon av det slag ansökningen avser och att du i övrigt uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten (3 kap. 2 § 3 st. körkortslagen).

På transportstyrelsens hemsida står det att person som har autism eller liknande diagnos i de flesta fallen kan få körkortstillstånd utan problem. Det du behöver göra är dock att lämna ett läkarintyg som visar aktuell status för din diagnos. För intyget finns det en blankett https://www.transportstyrelsen.se/sv/Blanketter/Vag/korkort/lakare-och-optiker/lakarintyg-adhd/ som din läkare kan fylla i.

Vänligen,


Natalin KabroRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning