Får jag bo kvar på min adress när jag gift mig?

2021-03-28 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
jag vill gifta mig, men jag vill bo kvar på min adress, får jag göra det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan du ställt rör folkbokföring, och regleras därför i Folkbokföringslagen (1991:481).

I mitt svar utgår jag från att du kommer att flytta till en annan bostad i samband med giftermålet.

Grundregeln vid folkbokföring är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt (§ 6 folkbokföringslagen). En person anses vara bosatt på den fastighet där han/hon regelmässigt tillbringar sin dygnsvila, d.v.s. där du regelbundet sover. Den som anses vara bosatt på fler än en fastighet (dubbelbosättning) anses vara bosatt på den fastigheten där han/hon med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha egentliga hemvist (§ 7 folkbokföringslagen).

Omständigheter man tittar på är bland annat hur frekvent man är i bostaden, var ens familj bor, och var majoriteten av sin egendom befinner sig. Detta betyder att även fast du är gift, kan respektive partner vara skrivna på olika adresser. Det finns alltså inget hinder för dig att vara skriven på din adress, så länge du uppfyller ovannämnda krav.

Vänligen,

Natalin Kabro
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1339)
2021-10-27 Vem får parkera vid besöksparkeringen?
2021-10-21 Vad händer med successionsordningen om kronprinsessan Victoria ändrar sin trosbekännelse?
2021-10-16 Varför är skälen till ett beslut om uppehållstillstånd sekretessbelagda?
2021-10-14 Får socialen räkna skadestånd som en inkomst?

Alla besvarade frågor (96608)