Får jag behålla min egendom efter en eventuell skilsmässa?

FRÅGA
Hej, Jag och min fru har ett äktenskapsförord sedan 2008 då vi gifte oss. Där står att all egendom före, under och efter äktenskapet skall vara enskild egendom. Nu undrar jag om alla bankkonto, aktier dvs det som står på mig är mitt så att säga vid en ev. Skilsmässa ?Med vänlig hälsning,D
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kommer att få behålla din egendom efter en eventuell skilsmässa med din fru. Jag kommer i mitt svar utgå från att du och din fru har skrivit ett äktenskapsförord där det står att all egendom före, under och efter äktenskapet ska vara enskild egendom. Jag kommer att börja mitt svar med att berätta om vilka regler som finns om fördelningen av makarnas egendom efter en skilsmässa. I slutet av svaret kommer jag berätta vad som gäller i ditt fall.

Hur fördelas makarnas egendom efter en skilsmässa?

Regler om hur makarnas egendom ska fördelas efter en skilsmässa finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Fördelningen av makarnas egendom sker genom bodelning. Bodelning ska göras efter en skilsmässa eller efter att den ena maken dör (9 kap. 1 § första stycket ÄktB).

Bodelning behöver inte göras om makarna bara har enskild egendom

Om makarna bara har enskild egendom behöver någon bodelning inte göras. Vad som är en makes enskilda egendom räknas upp i 7 kap. 2 § ÄktB. Om makarna har skrivit ett äktenskapsförord där det står att egendomen ska vara enskild betyder det att egendomen är enskild (7 kap. 2 § första punkten ÄktB). Äktenskapsförordet måste vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda makarna för att vara giltigt (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB). Det måste dessutom vara registrerat hos Skatteverket (7 kap. 3 § tredje stycket ÄktB).

Ett äktenskapsförord kan i vissa fall komma att ändras i efterhand, trots att det uppfyller de formkrav jag precis har beskrivit. Detta kallas jämkning och innebär att innehållet i äktenskapsförordet anpassas efter vad som är rimligt. Regeln om jämkning av äktenskapsförord finns i 12 kap. 3 § ÄktB. Jämkning kan till exempel bli aktuellt om den ena maken har mycket sämre ekonomi än den andre maken efter ett långt äktenskap. I en sådan situation kan den maken med bättre ekonomi tvingas ge enskild egendom till den andra maken. Jämkningsregeln är endast till för att användas i undantagssituationer.

När behöver bodelning ändå göras?

Bodelning kan behöva göras i vissa fall, trots att makarna bara har enskild egendom. Bodelning ska göras om en make begär att få ta över bostad eller bohag (till exempel möbler) från den andre maken (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Om ingen make begär att få ta över bostad eller bohag behöver bodelning alltså inte ske. Regler om rätten att få ta över bostad eller bohag från den andre maken finns i 11 kap. 8 § ÄktB.

Vad gäller i ditt fall?

Du och din fru har skrivit ett äktenskapsförord där det står att all egendom före, under och efter äktenskapet ska vara enskild egendom. Jag kommer i mitt svar utgå från att ert äktenskapsförord uppfyller kraven som räknas upp i 7 kap. 3 § ÄktB och att det inte finns grund för jämkning av äktenskapsförordet enligt 12 kap. 3 § ÄktB. Jag kommer också att utgå från att du eller din fru inte kommer begära att få ta över bostad eller bohag från den andre. Eftersom du och din fru endast har enskild egendom kommer någon bodelning inte behövas. Min bedömning är därför att du kommer få behålla din egendom efter en eventuell skilsmässa.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss på Lawline!

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1120)
2020-08-09 Göra all egendom till enskild men vi vill ärva från varandra
2020-08-07 Kan jag göra en vinst till enskild egendom?
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?

Alla besvarade frågor (82752)