FrågaFAMILJERÄTTBodelning06/08/2018

Får jag använda mig av enskild egendom i form av pengar för att köpa ut min fru?

Jag och min fru skall skiljas och för drygt 1 år sedan fick jag ett arv från mina föräldrar som vi skrev ett äktenskapsförord på.

När vi nu skall skiljas så skall jag lösa ut henne från vårat hus som jag skall ta över.

Men mitt arv är skyddat genom äktenskapsförord men kommer ändå med i bodelningen nu när jag skall lösa ut henne från vårat hus.

Är det riktigt att man använder sig av skyddade pengar från äktenskapsförordet till att köpa ut min fd fru från huset?

Min fru kommer åt pengarna genom bodelningen och husköpet.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bodelning och utköp vid skilsmässa finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). För att göra det så tydligt som möjligt börjar jag med att förklara reglerna kring bodelning för att sedan gå in på det praktiska kring utköpet.

Bodelning – egendom som är giftorättsgods ska fördelas mellan er
När du och din fru skiljer sig ska bodelning göras, precis som du skriver. Det innebär att all egendom (saker och andra tillgångar) som utgör giftorättsgods ska fördelas mellan er (9 kap 1 § ÄktB).

Egendom är som utgångspunkt giftorättsgods i ett äktenskap och ska därmed ingå i bodelningen (7 kap 1 § ÄktB). Ert gemensamma hus ska alltså ingå. Egendom kan undantas från bodelningen om den är enskild. Egendom kan bli enskild genom arv, testamente eller äktenskapsförord (7 kap 2 § ÄktB). Du har alltså helt rätt i att arvet från dina föräldrar är enskild egendom eftersom ni skrivit äktenskapsförord på det. Det ska inte ingå i bodelningen med din fru.

Ni delar lika på värdet av giftorättsgodset
Värdet av den egendom som utgör giftorättsgods kommer läggas samman, för att sedan delas lika mellan dig och din fru (11 kap 3 § ÄktB). Eftersom huset är giftorättsgods har du och din fru rätt till halva dess värde var. Era respektive andelar utgörs alltså av halva husets värde (plus eventuellt halva värdet av annat giftorättsgods).

Om huset exempelvis är värderat till 1 000 000 kr (utan lån) och att detta är ert enda giftorättsgods, ska du och din fru ha tillgångar om 500 000 kr vardera när bodelningen är färdig.

Så fungerar utköpet
Du och din fru ska få egendom som svarar mot era respektive andelar. Eftersom ni kommit överens om att du ska behålla huset, kommer du ha egendom till ett värde av 1 000 000 kr och din fru 0 kr. För att ni båda ska få de andelar ni har rätt till (500 000 kr) måste du ge din fru tillgångar till ett värde av 500 000 kr, det vill säga köpa ut henne ur huset. Härnäst förklarar jag vad för slags tillgångar du kan använda dig av till utköpet.

Du kan använda dig av arvet till utköpet
Du har rätt att själv bestämma om du vill ge din fru egendom eller pengar som kompensation för att du övertar huset (11 kap 10 § ÄktB). Om du ger kompensationen i form av egendom (saker), måste dock denna vara giftorättsgods och inte enskild egendom. Eftersom arvet från dina föräldrar är pengar och inte egendom (saker), finns det ingenting som hindrar dig från att använda det till utköpet trots att de är "skyddade".

Din fru får inte del i arvet
Att pengarna från arvet är enskild egendom innebär enbart, som nämnt ovan, att din fru inte får ta del av dem i bodelningen. Om det hade intagits i bodelningen skulle era respektive andelar öka med halva arvet. Nu består era andelar endast av halva husets värde. Arvet är alltså inte inräknat där och din fru får inte del i det.

Det som sker när du använder pengarna från arvet till utköpet är att de "omvandlas" till värde i form av det hus du får behålla. Du går alltså inte back på att köpa ut din fru om du använder arvet. Om du skulle sälja huset får du ju "loss" pengarna och försätts i samma situation som före utköpet men efter andelsberäkningen; det vill säga du har arvet från dina föräldrar plus din andel från bodelningen. Skillnaden är att du i ena fallet har värdet i ett hus och i andra fallet i form av "lösa" pengar.

Sammanfattning och råd
Svaret på din fråga är att det är riktigt att använda sig av "skyddade" pengar till utköpet, om du vill. Det finns inget rättsligt hinder och din fru får inte del i arvet på det vis att det utökar hennes andel.

Om du inte vill använda dig av arvet och inte heller har andra tillgångar, är mitt råd att du kontaktar din bank för att se om du kan belåna huset och på så vis få loss pengar till din fru. Om inte det är möjligt, måste du använda dig av arvet eftersom din fru har rätt till sin andel.

Hoppas du fick klarhet i din fråga!

Med vänliga hälsningar

Julia AmundssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”