FrågaFAMILJERÄTTAdoption20/05/2019

Får jag adoptera mitt brorsbarn?

Jag är en tjej på 24 år och min fästman är 36. Jag har en bror som får barn nu i sommar, men dom har kommit fram till att adoptera bort det barnet. Jag och min fästman tänker att vi skulle vilja ta hand om barnet så att det får stanna i familjen. Min fråga är om jag får adoptera mitt brorsbarn?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Er vilja att adoptera ditt brorsbarn är beundransvärd! För att ge dig ett väldigt kort svar på din fråga, kan jag säga att ja, du får troligtvis adoptera din brors barn. Nedan följer ett längre svar kring adoptivförfaranden.

Reglerna kring adoption finns i 4 kap. Föräldrabalken.

Barnets bästa

Först av allt, en adoption får bara göras om den anses lämplig. För att avgöra om en adoption är lämplig kommer barnets bästa att vara av störst vikt, 4 kap. 1-2 § Föräldrabalken. Vad barnets bästa är, är inte helt klart. Men bland annat kan nämnas att barn ska ha rätt till en trygg uppväxt med föräldrar som är måna om barnets personliga utveckling. Barnet ska alltså inte fara illa. Det är även i barnets bästa att den som söker om att få adoptera har för avsikt att ta hand om barnet som om det vore dennes eget.

Barnets bästa kan även vara att få stanna kvar inom sin familj, alltså att genetiska band är starka i adoptionsförhållanden. För er del talar det för en adoption, eftersom du är släkt med barnet sedan tidigare.

För att få adoptera någon

För att få adoptera någon måste man vara 18 år gammal, 4 kap. 5 § Föräldrabalken. Om det är så att du och din fästman är sambor, så måste ni adoptera barnet ihop, 4 kap. 6 § Föräldrabalken. Hinner ni gifta er innan en eventuell adoption måste även denna göras tillsammans, oavsett om ni då bor ihop eller inte, 4 kap. 6 § Föräldrabalken.

Samtycke och förbud mot ersättning

För att få adoptera någon annans barn krävs att föräldern, som är vårdnadshavare, samtycker till adoptionen, 4 kap. 8 § Föräldrabalken. Det innebär att din bror och dennes partner måste godkänna att du och din fästman adopterar deras barn. Din bror och hans partner måste få information om vad en adoption och ett samtycke innebär, innan de kan samtycka, 4 kap. 8 § Föräldrabalken. Det går inte att samtycka till en adoption innan barnet är fött, och det går därmed heller inte att avtala om en adoption innan barnet är fött.

Om det är din brors partner som föder barnet måste hen ha hunnit återhämta sig från barnets födelse tillräckligt, innan hen kan samtycka till adoptionen, 4 kap. 9 § Föräldrabalken.

För att en adoption ska godkännas och gå igenom, får ingen sida ha givit pengar eller annan ersättning. Man får heller inte ha avtalat om ersättning som ska utgå senare, eller exempelvis underhållsbidrag. Regeln finns till för att ingen ska kunna tjäna på att barnet blir adopterat, 4 kap. 10 § Föräldrabalken.

Adoptionen

Det är den eller de som vill adoptera som ska ansöka om adoptionen, 4 kap. 11 § Föräldrabalken. Om du och barnet som du vill adoptera bor i samma ort, sker en sådan ansökan till er närmsta tingsrätt. Om du och barnet bor på olika orter, sker ansökan till tingsrätten som är närmast där barnet bor, 4 kap. 12 § Föräldrabalken.

En ansökan om adoption kostar 900 kronor. I en ansökan ska det framgå ditt namn, personnummer, telefonnummer och adress. Det ska även framgå varför ni vill göra adoptionen, d.v.s. uppgifter om varför adoptionen är lämplig och varför den är till fördel för barnets bästa. Läs mer om det på Sveriges domstolars hemsida.

Det är tingsrättens jobb att se till att ert ärende blir ordentligt utrett, 4 kap. 13 § Föräldrabalken. Detta sker genom att tingsrätten utser någon på socialnämnden som får i uppdrag att genomföra en adoptionsutredning, 4 kap. 14 § Föräldrabalken.

Utredaren som utsetts ska se om förutsättningarna för adoption är uppfyllda, och ska då försöka klarlägga barnets och de befintliga och eventuellt framtida föräldrarnas inställning. Det innebär att både du, din fästman, din bror och dennes partner kommer få uttala er om vad ni känner inför en adoption och vad ni har för förväntningar kring den. En adoptionsutredning ska så långt det är möjligt resultera i ett fullständigt underlag som ges till tingsrätten, för att underlätta för tingsrätten att besluta i ärendet, 4 kap. 15 § Föräldrabalken.

Vad innebär en adoption rent juridiskt?

En adoption innebär att den som adopteras ses som barn till den som adopterar, 4 kap. 21 § Föräldrabalken. I ditt fall innebär det att barnet ses som ditt och din fästmans barn, och alltså inte som din brors och dennes partners. En adoption kan inte upphöra att gälla, utan när den går igenom står den fast.

De rättsliga band som föreligger mellan ett barn och dess biologiska föräldrar upphör därmed. Det innebär bland annat att ett adoptivbarn inte har rätt att ärva sina biologiska föräldrar som bröstarvingar, men har rätt att ärva sina nya föräldrar på ett sådant sätt, 4 kap. 21 § Föräldrabalken.

För er del innebär det att barnet kan ärva dig, eftersom du anses vara mamma till barnet. Barnet kan även, i vissa fall, ärva din bror – eftersom att din bror blir morbror till barnet.

I Sverige har adopterade barn rätt att få veta av sina föräldrar att de är adopterade, 4 kap. 23 § Föräldrabalken. Så snart det är lämpligt ska barnet upplysas om att det är adopterat. Alla handlingar är offentliga, vilket innebär att barnet har rätt att ta del av informationen kring vem och vilka som är dennes biologiska föräldrar.

Hoppas att detta besvarade din fråga, och lycka till!

Elina BergstedtRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000