FrågaFAMILJERÄTTAdoption27/09/2020

Får jag adoptera min frus barn mot faderns vilja?

Hej

Kan jag få adoptera min frus (sedan 1 år) barn (9 år) mot faderns vilja? Hon har ensam vårdnad men han har umgängesrätt, som han hävdar att hon försvårat för honom. Jag har väldigt bra kontakt med barnet, som hoppas på jag ska få adoptera.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

Regler gällande adoption hittar du i 4 kap. Föräldrabalken (FB). Det är reglerna i detta kapitel jag kommer att använda mig av när jag svarar på din fråga. Innan jag går in på din fråga och besvarar denna kommer jag att skriva allmänt om adoption och vissa grundläggande saker.

Grundläggande för adoption

En väldigt viktig princip som genomsyrar nästan alla regler om barn är att barnens bästa ska stå i centrum (4 kap. 1 § FB). Vad som är barnets bästa avgörs genom en enskild bedömning i det enskilda fallet. Relevanta omständigheter är allt från utbildning och omsorg till skydd och säkerhet. Vidare får ett barn adopteras enbart om man tar hänsyn av samtliga omständigheter i fallet (4 kap. 2 § FB). Det är även viktigt att barnet ges möjlighet till att framföra sina åsikter om adoptionen och få information om själva adoptionen. Åsikterna som barnet framför får olika stor betydelse beroende på barnets ålder och mognad (4 kap. 3 § FB).

Jag vill adoptera min makes barn

Möjligheten för dig att adoptera din makes barn finns i 4 kap. 6 § 2 st. FB. Du skriver att du varit gift med din fru i ett år och att du nu önskar adoptera hennes barn. Vidare skriver du att den biologiska fadern till barnet inte har vårdnaden om denne men att han har en umgängesrätt. Eftersom den biologiska fadern inte har vårdnaden så krävs inte heller hans samtycke (4 kap. 8 § FB). Men detta betyder inte heller att man bortser från hans vilja. Som tidigare nämnt ska det göras en helhetsbedömning av fallet och den biologiska faderns åsikter ska eventuellt vägas in i bedömningen (4 kap. 15 § FB). Det framgår inte av din fråga om barnet vill bli adopterat eller inte, men eftersom barnet ännu inte fyllt 12 år så behövs inte heller dennes samtycke (4 kap. 3 § FB). Du skriver att du har väldigt bra kontakt med barnet, detta är en stor fördel i bedömningen om vad som är barnets bästa. I slutändan är det tingsrätten som tar det slutliga beslutet.

Vad händer om adoptionen går igenom?

Barnet kommer då att ses som din och din frus gemensamma barn (4 kap. 21 § FB) vilket också innebär att ni får gemensam vårdnad om barnet (4 kap. 22§ FB).

Min bedömning är att du har goda chanser till att få adoptera. Ni behöver alltså inte den biologiska faderns samtycke, men hans åsikt kan väga in i bedömningen. I slutändan är det dock barnets bästa som som är det viktigaste.

Jag hoppas du fått svar på din fråga och om du har fler frågor är du välkommen att boka tid med våra jurister här.

Vänliga hälsningar,

Sanaria SaadRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000