FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt06/06/2019

Får intagen på anstalt ta emot besök av sambo straffad för narkotikabrott?

Hej! Har en fråga där fall mitt ex och hans nuvarande sambo blir tagen av polisen och mitt ex var efterlyst och dom tar med honom in till stationen och mitt ex sambo åker fast för några gram narkotika finns det någon möjlighet att hon skulle få godkänt att hon skulle få besöka honom på anstalten som han sitter på nu?!? Eller är det olika regler från anstalt till anstalt där eller har dom samma regler över en sådan sak där? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För den som är intagen i kriminalvårdsanstalt finns regler i fängelselagen (FäL) och fängelseförordningen (FäF). Kriminalvården har i enlighet med fängelselagen delegerats att ta fram riktlinjer för verkställighet av lagen (15 kap. 5 § FäL). Dessa riktlinjer finns att läsa i KVFS 2011:1 FARK Fängelse (FARK Fängelse). FARK Fängelse är uppbyggd genom att den kompletterar fängelselagen, dels i form av föreskrifter, dels i form av allmänna råd till reglerna.

Kriminalvården är restriktiva med besökstillstånd till den som missbrukar narkotika

En intagen i kriminalvårdsanstalt får ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. Besök får dock vägras om det kan äventyra säkerheten och inte avhjälpas genom övervakning av personal, kan motverka den intagnes anpassning i samhället eller på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon annan (7 kap. 1 § FäL). Kriminalvården är i regel hårda och restriktiva med att bevilja besök från någon som missbrukar narkotika. Även om hans sambo inte missbrukar narkotika kommer det sannolikt att argumenteras för att så är fallet, mot bakgrund av att hon är dömd för ringa narkotikabrott tidigare. Eftersom hon är närstående kan besök ändå beviljas, dock under bevakning av kriminalvårdspersonal (se de allmänna råden till 7 kap. 1 § FäL i FARK Fängelse). Bevakade besök innebär att en eller två kriminalvårdare sitter med under besöket och att de i regel inte får ha någon kroppskontakt.

Kriminalvården släpper ibland på restriktionerna efter hand

I praktiken brukar, när det gäller närstående, det finnas en möjlighet att Kriminalvården släpper på reglerna något efter hand. Om de genomför några bevakade besök och sköter dessa, samt hennes sambo sköter sin verkställighet, finns det ibland möjlighet att det efter hand beviljas obevakade besök. Det varierar även, precis som du själv skriver, från anstalt till anstalt. Kriminalvårdsanstalter med högsta säkerhet (klass 1) är i regel mer restriktiva än vad öppna anstalter (klass 3) är. Om hans sambo inte skulle beviljas besök alls, alternativt att de efter ett tag inte beviljas obevakade sådana, finns det möjlighet för henne att begära omprövning av beslutet och att överklaga det till förvaltningsrätten.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo