Får hyresvärden visa min lägenhet under uppsägningstiden utan mitt samtycke?

2019-06-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag hyr en lägenhet som jag sa upp med 3 mån uppsägningstid. Jag flyttade därifrån tidigare så lägenheten har stått tom. Hyresvärden har under min uppsägningstid visat min lägenhet för olika nya hyresgäster utan att meddela mig att dem ska gå in.Detta känns obehagligt även fast jag inte varit där. Kan jag anmäla dem för hemfridsbrott?Vad innebär de för dem? Vad ligger böterna på?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 12 kap. 26 § första stycket jordabalken anges det att "när lägenheten är ledig till uthyrning, är hyresgästen skyldig att låta den visas på lämplig tid". Detta innebär dock inte en absolut skyldighet för dig att själv ombesörja visningen. Du behöver bara kunna lämna hyresvärden tillträde för att visningen ska kunna äga rum. I paragrafens tredje stycke framgår det att hyresvärden ska se till att hyresgästen ej lider större olägenhet än nödvändigt, vilket innebär att hyresvärden måste beakta dina intressen när visningen ska äga rum. För det fall att en av hyresvärden föreslagen tidpunkt för visning inte passar hyresgästen äger hyresgästen rätt att begära att visningen ska äga rum en annan gång som är lämpligare.

I detta fall tolkar jag det dock som att du har flyttat helt från lägenheten och ingen av dina saker befinner sig längre där, samt att du inte har fått förslag på visningstider från hyresvärden. Lagen uppställer dock ingen skadeståndsskyldighet för hyresvärden som visar lägenheten utan samtycke, och eftersom du inte haft egendom där som har skadats/stulits kan är det vara svårt att gå vidare.

Kan du anmäla hyresvärden för hemfridsbrott?
Hemfridsbrott anges i 4 kap. 6 § brottsbalken och anger som krav att annan ska ha sin bostad där intrånget har ägt rum. Förvisso har du rätt att disponera den här lägenheten till uppsägningstidens sista dag, men jag tolkar det även som att du redan har flyttat. Det går att argumentera för att ett hemfridsbrott har begåtts för att hyresvärden har berett sig olovligt tillträde till lägenheten, men t.ex. obebodda hus omfattas inte av lagen, vilket skulle kunna tala emot ett hemfridsbrott, om den här lägenheten är att anse som ett "obebott hus".

Du kan polisanmäla händelsen och på så vis även skicka budskapet till hyresvärden att detta inte var okej i brottsbalkens bemärkelse. Om din anmälan går till åtal hänger dock på åklagarens bedömning av den här händelsen och om det är något som bör avgöras i domstol. Risken finns att en anmälan om detta inte leder till åtal.

Vad innebär det för hyresvärden?
Huruvida ett hemfridsbrott har begåtts eller inte är upp till en domstol att avgöra. Om domstolen dömer gärningspersonen till hemfridsbrott kommer det att registreras i vederbörandes belastningsregister. Vilka konsekvenser det får för den enskilda anställda i förhållandet till sin arbetsgivare hos hyresvärden kan jag dock inte svara på.

Vad ligger böterna på?
Hemfridsbrott är ett så kallat bötesbrott, och vad böterna skulle ligga på är en bedömning i det enskilda fallet, beräknat utifrån gärningspersonens personliga förhållanden. Även den bedömningen är dock reserverad åt domstolarna.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra Rosenvi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1521)
2020-01-18 Kan min hyresrätt sägas upp för att jag saknar behov av den?
2020-01-15 Besittningsskydd vid uppsägning
2020-01-04 Skäligt hyresavdrag vid renovering
2020-01-02 Uppsägning av hyresavtal av hus

Alla besvarade frågor (76383)