Får hyresvärden neka lägenhetsbyte därför att hyresgästen inte bott ett år i sin lägenhet?

kan en hyresvärd neka ett lägenhetsbyte med hänvisning till att nya hyresgästen inte bott ett år i sin gamla lägenhet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 12 kap. 35 § första stycket Jordabalken (JB) stadgas att hyresgästen får överlåta hyresrätten till sin bostadslägenhet för att genom byte få hyresrätten till en annan bostadslägenhet, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Tillstånd ska lämnas om hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet och om det kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. Tillstånd ska inte lämnas om det finns anledning att anta att någon som är delaktig i att bytet kommer till stånd begärt, avtalat om eller tagit emot en sådan ersättning som avses i 65 eller 65 a §. Om hyresgästen eller den som hyresrätten ska överlåtas till har varit bosatt i sin lägenhet under kortare tid än ett år vid tidpunkten för ansökan om tillstånd, ska tillstånd lämnas endast om det finns synnerliga skäl för bytet.

Så för att besvara din fråga: huvudregeln är att man ska ha bott i lägenheten minst ett år innan bytet kan genomföras, detta gäller dock inte om det föreligger synnerliga skäl. Exakt vad som utgör synnerliga skäl är inte helt klart. I förarbetena anges som om exempel på synnerliga skäl för bytet dödsfall i familjen.

Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000