Får hyresvärden neka lägenhetsbyte därför att hyresgästen inte bott ett år i sin lägenhet?

2020-06-28 i Hyresrätt
FRÅGA
kan en hyresvärd neka ett lägenhetsbyte med hänvisning till att nya hyresgästen inte bott ett år i sin gamla lägenhet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 12 kap. 35 § första stycket Jordabalken (JB) stadgas att hyresgästen får överlåta hyresrätten till sin bostadslägenhet för att genom byte få hyresrätten till en annan bostadslägenhet, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Tillstånd ska lämnas om hyresgästen har beaktansvärda skäl för bytet och om det kan äga rum utan påtaglig olägenhet för hyresvärden. Tillstånd ska inte lämnas om det finns anledning att anta att någon som är delaktig i att bytet kommer till stånd begärt, avtalat om eller tagit emot en sådan ersättning som avses i 65 eller 65 a §. Om hyresgästen eller den som hyresrätten ska överlåtas till har varit bosatt i sin lägenhet under kortare tid än ett år vid tidpunkten för ansökan om tillstånd, ska tillstånd lämnas endast om det finns synnerliga skäl för bytet.

Så för att besvara din fråga: huvudregeln är att man ska ha bott i lägenheten minst ett år innan bytet kan genomföras, detta gäller dock inte om det föreligger synnerliga skäl. Exakt vad som utgör synnerliga skäl är inte helt klart. I förarbetena anges som om exempel på synnerliga skäl för bytet dödsfall i familjen.

Mvh

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1896)
2021-03-03 Förbud mot rökning utanför hyreshus
2021-02-28 Fråga om vilken uppsägningstid som gäller vid ett tidsbestämt hyresavtal
2021-02-28 Kan jag inneha en hyresrätt och äga en bostadsrätt samtidigt?
2021-02-28 Brott - förverkandegrund för hyresrätt?

Alla besvarade frågor (89867)