Får hyresvärden höja hyran vid renovering?

2020-01-01 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Nu är det så att jag bor i en hyresrätt och vi har en toalett som inte blivit renoverad sen -85. Min pojkvän har bott här i fem år och jag har bott här sen i augusti. Vi har haft återkommande problem med silverfiskar (trots användande av sådan cederspray) och det största problemet: svartmögel. Det har tydligen varit svartmögel här när den tidigare hyresgästen bodde här i taket som åtgärdes. Men nu under min tid som jag har bott här så såg jag att bakom vår badkar så var det fullt med svartmögel. Vi tvättade bort detta så gott vi kunde. Dock så ser jag fortfarande att det är svart kvar, och att det är väldigt svart vid kanterna av väggarna. Min pojkvän säger att det bara är märken kvar från när vi tvättade bort det, men min fråga är om det verkligen försvinner så lätt? Jag tog kontakt med hyresvärden angående vårat badrum och de sa att det behövde renoveras och skulle göras oavsett sedan när vi flyttade ut mellan hyresgäster. Men de säger att det skulle bli hyreshöjning om de renoverar. Hur funkar detta? De har inte tagit några prover på möglet eller så utan bara tittat snabbt in i badrummet och konstaterat att de kan renovera men att det då skulle bli en hyreshöjning. Vad ska man göra/tänka?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom din fråga berör hyresrätt är 12 kap. jordabalken (härefter förkortad JB) tillämplig.

Skälig nedsättning av hyran

Som hyresgäst har man rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid som lägenheten är i bristfälligt skick (12 kap. 16 § jmf. 12 kap. 11 § tredje punkten JB). Ersättningen grundas på vad som kallas för "men i nyttjanderätten" och beräknas i första hand på hur lång tid och i vilken omfattning hyresgästen inte har kunnat använda lägenheten. Beroende på hur allvarligt felet är och hur det har påverkat din möjlighet att nyttja badrummet kan det tänkas bli aktuellt i ditt fall.

Det är även precis som du skriver hyresvärden som ansvarar för att åtgärda felet, men skulle det vara så att hyresvärden underlåter att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så har du rätt att istället avhjälpa felet själv på dennes bekostnad (12 kap. 16 § jmf. 12 kap. 11 § första punkten JB).

Kan hyresvärden ändra hyran?

Om hyresvärden vill ändra hyran så ska den skriftligen meddela dig om detta (12 kap. 54 § JB). Om ni inte kommer överens om hyran så har ni rätt att hos hyresnämnden ansöka om ändring av hyresvillkoren (12 kap. 54 § JB).

Om hyresvärden och hyresgästen tvistar om hyrans storlek ska hyran fastställas till ett skäligt belopp (12 kap. 55 § JB). När man bedömer skäligheten tar man hänsyn till andra lägenheter med liknande standard, i första hand på samma ort och i andra hand på en annan ort med jämförbart hyresläge och i övrigt liknande förhållanden på hyresmarknaden (12 kap. 55 § 1 och 2 st. JB). Detta brukar kallas för lägenhetens bruksvärde.

Att renovera en lägenhet leder ofta till att lägenhetens bruksvärde ökar. Detta kan i sin tur leda till en hyreshöjning. Vad en skälig hyreshöjning är beror som sagt på var lägenheten ligger och hur omfattande renoveringen är. Att endast åtgärda möglet är dock inte att betrakta som att standarden förbättras och är således inte en godtagbar ursäkt för att höja hyran. Kombineras detta med en mer omfattande renovering kan det dock föreligga en grund för hyreshöjning.

Sammanfattning

Hyresvärden har rätt att ändra hyran om lägenhetens bruksvärde ökar, det vill säga om standarden ökar. Hyreshöjningen ska vara skälig, och om du inte anser att den föreslagna höjningen är skälig så kan du ansöka om ändring av hyresvillkoren hos hyresnämnden som då fastslår vad en skälig hyra är. Här kan du läsa mer om hyresvillkor och fastställning av den skäliga hyran, samt hur du går till väga om du vill ansöka om villkorsändring hos hyresnämnden. Kort sagt ska du alltså tänka på om hyreshöjningen är skälig och om renoveringen faktiskt förbättrar standarden.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1749)
2020-09-30 Avhysning?
2020-09-29 Vad händer med en hyresrätt om man döms till ett fängelsestraff?
2020-09-27 Kan man ha rätten att skriva in sitt barn i sitt hyreskontrakt?
2020-09-26 Fråga om byte mellan hyresrätt och bostadsrätt

Alla besvarade frågor (84631)