Får hyresvärden förbjuda mig att ta emot besök i min lägenhet?

2020-03-27 i Hyresrätt
FRÅGA
vem eller vilka har rätt att besluta att jag som privatperson inte får ta emot besök i min egen bostad ?Jag bor i hyreslägenhet som ägs av en stiftelse : alltså min hyresvärd.
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Regler om hyra finns i 12 kap jordabalken (JB). Den bestämmelse som i detta fall skulle kunna bli aktuell är 12:25 JB, som stadgar att hyresgästen inte får utsätta sina grannar för allt för stora störningar. Att ha gäster i sin egna bostad kan dock knappast medföra sådana störningar. Det innebär att din hyresvärd inte kan förbjuda dig att ta emot besök i din bostad. Om du hyr lägenheten med fullständig nyttjanderätt har du ett stort utrymme att bestämma själv vilka du vill bjuda hem till dig. Att din hyresvärd är en stiftelse spelar i detta fall ingen roll.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1897)
2021-03-05 Kan hyresvärden kräva att jag flyttar ut innan uppsägningstidens slut?
2021-03-03 Förbud mot rökning utanför hyreshus
2021-02-28 Fråga om vilken uppsägningstid som gäller vid ett tidsbestämt hyresavtal
2021-02-28 Kan jag inneha en hyresrätt och äga en bostadsrätt samtidigt?

Alla besvarade frågor (89907)