Får hyresvärd låsa utrymme?

2021-02-27 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej Har jag som hyresvärd rätt att låsa ett utrymme som ingår i en hyresgästs hyresavtal vid uteblivna hyror?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I din fråga aktualiseras egentligen två olika frågor. Dels är det fråga om vad du får göra när hyresgästen inte betalar sin hyra, dels vad det får för konsekvenser om du skulle låsa utrymmet.

Åtgärder vid obetald hyra

Regler om hyresrätter, det vill säga hyra av bostad och lokal, finns i jordabalkens (JB) tolfte kapitel. En hyresrätt är förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid om hyresgästen dröjer med att betala hyran mer än en vecka (JB 12 kap 42 § st 1 p 1). Om avtalet sägs upp på grund av förverkande har hyresvärden, det vill säga du, rätt till skadestånd för den ekonomiska skada du lidit (JB 12 kap 42 § st 6). Du har med andra ord rätt att säga upp hyresavtalet och också rätt till skadestånd.

Om hyresgästen inte frivilligt flyttar, kan hyresvärden ansöka om avhysning hos Kronofogden (lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BFL) 1, 3 §§). Innan Kronofogden tar beslut i frågan har hyresgästen rätt att yttra sig (BFL 25 §). En hyresvärd kan alltså inte tvinga någon att flytta själv eller för den delen byta lås på ett tillhörande utrymme, utan det måste prövas av Kronofogden. Du kan läsa mer om avhysning och vanlig handräckning här.

Får du låsa utrymmet?

En hyresgäst har rätt att få tillgång till de utrymmen som framgår av hyresavtalet. En hyresvärd får inte hindra hyresgästens tillgång till dessa utrymmen. Detta utgör en olovlig rubbning av någon annans besittning (det vill säga hyresgästens besittning till utrymmet) och är straffbart som egenmäktigt förfarande (brottsbalken 8 kap 8 §). Av den anledningen rekommenderar jag dig att inte låsa utrymmet, med risk för att du annars blir skyldig att betala böter och skadestånd.

Sammanfattningsvis tycker jag alltså att du bör säga upp hyresavtalet. Om hyresgästen inte flyttar, bör du kontakta Kronofogden angående avhysning.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Johannes Ljusteräng
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2078)
2021-10-18 Rätt att bo kvar efter separation med sambo
2021-10-17 Får hyresvärden öka hyran vid byte av spis?
2021-10-13 Hyresgästens rättigheter när en hyreslägenhet visar sig vara obrukbar
2021-10-12 Hyresavtal utan kontrakt?

Alla besvarade frågor (96421)