Får hyresvärd gå in i hyresgästens bostad utan tillstånd?

2019-07-03 i Hyresrätt
FRÅGA
Förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst säkerställer skyldighet med ansvar.Integritetskränkning i hemmet genom oanmält hembesök ifrån hyresvärd hos hyresgäst måste jag väl kunna fredas ifrån?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till lawline!

Vid frågor rörande hyresförhållanden får vi se till 12 kapitlet i jordabalken (JB), även kallad hyreslagen.

Hyresgästen disponerar ensamt över sin hyresbostad och har ett starkt skydd av lagen. Det innebär att hyresvärden i stort sett inte har rätt att bereda sig tillträde till bostaden utan hyresgästens medgivande. Dock har hyresvärden rätt att utan uppskov få tillträde till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn över denna eller utföra förbättringsarbeten förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada, 12 kap. 26 § JB. Efter tillsägelse minst en månad i förväg får hyresvärden även utföra mindre brådskande förbättringsarbeten i bostaden som inte vållar väsentligt hinder eller men i nyttjanderätten. Vid nödsituationer, kan hyresvärden bereda sig tillträde till lägenheten direkt. Situationen skall vara sådan att det är nödvändigt att beträda lägenheten för att avvärja en överhängande fara. Exempel på detta är brand, vattenläckage eller liknande. Om ingen nödsituation föreligger, måste alltså hyresgästen vid varje enskilt tillfälle samtycka till att hyresvärden får komma in i bostaden.

Om hyresvärden missbrukar sin tillgång till bostaden och går in oanmäld eller vid tillfällen när denne inte har rätt att göra det är det viktigt att säga ifrån och tydliggöra att denne inte har rätt att gå in i bostaden utan tillstånd. Om problemen fortsätter kan man göra en polisanmälan mot hyresvärden.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Eric Leijonhufvud
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1526)
2020-01-27 Uthyrning av annex - uppsägning
2020-01-27 Tolkning av bestämmelse om uppsägning i hyresavtal
2020-01-25 Störningar mellan grannar
2020-01-25 Vilken uppsägningstid gäller om hyresförhållandet varat kortare än 3 månader?

Alla besvarade frågor (76595)