Får hundar gå lösa på en tätbebyggd gata i Stockholm?

FRÅGA
HejHar läst Camilla Steins svar (200528) gällande en fråga om en hund får vara lös i ett tätbebyggt område. Hur gäller då de Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Stockholm (20 § )som styr vad som är tillåtet inom offentliga platser? En gata i ett tätbebyggt område, tex ett villaområde måste väl ända räknas som en offentlig plats? Som jag tolkar den föreskriften kan en person som äger en okopplad hund dömas till penningböter enligt paragrafen 27 §.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Först ämnar jag att redogöra för huvudreglerna, med syfte att sedan förklara hur de allmänna föreskrifterna för Stockholms kommun förhåller sig till detta.

Huvudregeln

Svaret som du nämnde har redogjort för relevanta bestämmelser som är en essentiell utgångspunkt om man vill finna svar på huruvida hundar får vara lösa på en tätbebyggd gata. Huvudregeln är således att en hundägare måste ha tillsyn över hunden och tillse att den inte orsakar skador eller andra olägenheter (1 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Dessutom kan ett föreläggande om att hålla hunden kopplad lämnas av Polismyndigheten, om en enskild hundägare inte har tillräcklig tillsyn över sin hund (se 8 § lagen om tillsyn över hundar och katter).

Hur förhåller sig de allmänna föreskrifterna till detta?

Som huvudregel gäller det ovanstående som det tidigare svaret redogjorde för. Dock kan kommuner ha allmänna lokala ordningsföreskrifter som går före den allmänt skrivna lagen. Huruvida de allmänna lokala ordningsföreskrifterna som råder i Stockholms kommun är tillämpliga i detta fall ska utredas nedan.

Precis som du beskriver i frågans formulering, framgår det av 20 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Stockholm att hundar ska hållas kopplade på offentliga platser, förutom på hundrastplatser som kommunen har anordnat inom Långholmens klippbad. Om man har en tik som löper, ska den hållas kopplad när den vistas utanför inhägnade områden. För att veta vad som utgör en offentlig plats, kan man söka sig till ordningslagens bestämmelser. Där framgår att exempelvis gator som redovisas som allmän plats i en detaljplan och har upplåtits för ändamålet, ska anses utgöra en offentlig plats (1 kap. 2 § ordningslagen). Därmed gör jag tolkningen att en tätbebyggd gata utgör en offentlig plats, såsom åsyftas i 20 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Stockholm, och därmed inträder kravet på att hålla hundar kopplade där. Om detta inte respekteras av hundägaren trots att denne var medveten om förbudet eller likgiltig inför att ett sådant förbud skulle kunna finnas, kan penningböter utdömas (27 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Stockholm). Regler om föreläggande och förverkande finns vidare i ordningslagen.

Sammanfattningsvis torde således hundar inte vara lösa på en tätbebyggd gata, eftersom en sådan gata utgör en offentlig plats. Föreskrifterna för Stockholms kommun gäller före bestämmelserna i lagen om tillsyn över hundar och katter, om man befinner sig i Stockholms kommun.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om mitt svar väcker ytterligare funderingar är du mer än välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Janine Hindemark
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (925)
2021-09-19 Behöver man ett nytt pass/id om man ändrar ordningen på sina efternamn?
2021-09-18 Serveringsansvarig
2021-09-18 Ta med alkohol utan serveringstillstånd
2021-09-16 Får en fritidsledare läsa ett barns privata dagbok?

Alla besvarade frågor (95731)